Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Laureat XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu PTI

Student Wydziału Informatyki - mgr inż. Marek Kamiński, decyzją Komisji Konkursowej, zdobył trzecią nagrodę i tytuł laureata XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Praca pt. "Opracowanie modelu i systemu do symulacji ruchu pojazdu uprzywilejowanego" została wykonana pod opieką dra inż. Krzysztofa Małeckiego z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki.

Konkurs ma na celu wymianę i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich. W XXXVI edycji do konkursu przyjęto 39 prac wykonanych w roku akademickim 2018/2019 w 11 krajowych wyższych uczelniach.

Serdecznie gratulujemy!