Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
 Jakub Więckowski

Jakub Więckowski, student Wydziału Informatyki, otrzymał stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin za pracę "Wielokryterialny system doboru zawodników do udziału w zawodach pływackich Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego" przygotowywanej pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Sałabuna z Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej.

Celem pracy jest stworzenie inteligentnego systemu wspomagającego proces doboru zawodników do udziału w zawodach pływackich. Do realizacji tego zadania autor pracy zamierza wykorzystać wybrane metody uczenia maszynowego (Machine Learning), modelowanie danych niepewnych (Uncertain Data) oraz wiedzę ekspercką - własne doświadczenia autora, które zdobywał podczas licznych zawodów sportowych.

We wniosku Jakub Więckowski podkreślił, że "praca ma charakter praktyczny i wiąże się ze strategią miasta, a w szczególności budowaniem miasta o wysokim kapitale intelektualnym oraz miasta nowoczesnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na najnowszych wynikach badań naukowych".

Poza studentem Wydziału Informatyki stypendia naukowe otrzymały: Natalia Stankiewicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Katarzyna Wedler z Wydziału Budownictwa i Architektury.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.