Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Pietrzykowskiego która odbędzie się 11 czerwca 2019 r. o godz. 10.15 w sali 128 Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49.

Temat rozprawy doktorskiej: Lokalne uczenie algorytmów regresyjnych metodą mini-modeli

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Promotor pomocniczy:
dr inż. Marcin Pluciński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Recenzenci:
prof. dr hab. Leon Bobrowski (Politechnika Białostocka)
dr hab. inż. Janusz Starczewski, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału.


Dziekan Wydziału Informatyki

dr hab. inż. Jerzy Pejaś