Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Dział Mobilności Międzynarodowej zaprasza studentów i doktorantów ZUT zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+ na spotkania informacyjne on-line.

 

Link do spotkania https://linkd.pl/2uczp