Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
--

  WI1, WTOREK, 2019-05-21, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_213 A
Piotr Buczyński dr
Bazy danych
2.08:15
10:00
WI-1- 128 sem
S2_I_S_16
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Seminarium dyplomowe
3.08:15
10:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_115 B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Matematyka stosowana ze statystyką 2
4.08:15
10:00
WI-1- 129 wyk
lato_PO4_Szbih
Magdalena Krakowiak dr inż.
Systemy zarządzania bazami i hurtowniami
5.08:15
10:00
WI-1- 200 wyk
BP6_Pznu_W_36
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Projektowanie zorientowane na
6.08:15
10:00
WI-1- 215 wyk
lato_S2_I_W_ 0
Andrzej Piegat prof.dr hab.inż.
Metody sztucznej inteligencji
7.08:15
10:00
WI-1- 206 wyk
Er+_lato_1 sem
Marcin Pluciński dr inż.
Artificial neural networks and their
8.08:15
10:00
WI-1- 206 wyk
Er+_lato_2 sem
Marcin Pluciński dr inż.
Artificial neural networks and their
9.08:15
10:00
WI-1- 316 lab
S2_I_L_14 A
Walery Rogoza prof.dr hab.inż.
Projektowanie systemów wieloagentowych
10.08:15
10:00
WI-1- 307 lab
powt._2 sem._S
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
11.08:15
10:00
WI-1- 300 lab
powt._2 sem._I
Wojciech Sałabun dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania

  WI1, WTOREK, 2019-05-21, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
12.10:15
12:00
WI-1- 013 aud
S1_I_A_120
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 2
13.10:15
12:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_211 A
Piotr Buczyński dr
Bazy danych
14.10:15
12:00
WI-1- 128 wyk
S2_I_W_ 01
Larisa Dobryakova dr inż.
Analiza danych i eksperyment badawczy
15.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_213 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
16.10:15
12:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_123 A
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Matematyka stosowana ze statystyką 2
17.10:15
12:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_110 B
Agnieszka Konys dr inż.
Programowanie 2
18.10:15
12:00
WI-1- 302 lab
lato_PO4_Szbih
Magdalena Krakowiak dr inż.
Systemy zarządzania bazami i hurtowniami
19.10:15
12:00
WI-1- 200 aud
S1_IC_A_32
Tomasz Lipczyński dr inż.
Komunikacja interpersonalna
20.10:15
12:00
WI-1- 129 pro
BP6_Pznu_P_36A
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Projektowanie zorientowane na
21.10:15
12:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_221 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
22.10:15
12:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_212 A
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
23.10:15
12:00
WI-1- 307 lab
S1_IC_L_21 B
Maciej Roszkowski dr inż.
Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone
24.10:15
12:00
WI-1- 217 wyk
Er+_lato_1 sem
Wojciech Sałabun dr inż.
Intelligent Decision Systems (wi)
25.10:15
12:00
WI-1- 217 wyk
Er+_lato_2 sem
Wojciech Sałabun dr inż.
Intelligent Decision Systems (wi)

  WI1, WTOREK, 2019-05-21, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
26.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_124 B
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 2
27.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_221 A
Anna Barcz dr inż.
Metody optymalizacji
28.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
S2_I_L_14 A
Larisa Dobryakova dr inż.
Analiza danych i eksperyment badawczy
29.12:15
14:00
WI-1- 003 pro
BP6_Ipz_P_36B
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Inżynierski projekt zespołowy - KPiUC
30.12:15
14:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_120 A
Agnieszka Konys dr inż.
Programowanie 2
31.12:15
14:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_11
Tomasz Lipczyński dr inż.
Komunikacja interpersonalna i praca
32.12:15
14:00
WI-1- 010 lab
BP2_Tp II_L_32
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Technologie poligraficzne II
33.12:15
14:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_220 B
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
34.12:15
14:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_222 B
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
35.12:15
14:00
WI-1- 310 wyk
S2_I_W_16
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Zastosowanie metod matematycznych
36.12:15
15:00
WI-1- 128 wyk
lato_S2_I_W_ 0
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Modelowanie i analiza systemów
37.12:15
14:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_222 A
Wojciech Sałabun dr inż.
Bazy danych
38.12:15
14:00
WI-1- 206 pro
S1_IC_P_32C
Jerzy Sołdek prof. dr inż.
Pracownia dyplomowa I
39.12:15
14:00
WI-1- 129 aud
S1_I_A_123
Michał Twardochleb dr inż.
Komunikacja interpersonalna i praca

  WI1, WTOREK, 2019-05-21, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
40.14:15
16:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_113 A
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 2
41.14:15
16:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_210 A
Piotr Bartków mgr
Bazy danych
42.14:15
16:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_211 B
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
43.14:15
16:00
WI-1- 208 pro
BP5_ZGK_P_35A
Michał Chwesiuk mgr inż.
Zaawansowana grafika komputerowa
44.14:15
16:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_114
Larisa Dobryakova dr inż.
Matematyka stosowana ze statystyką 2
45.14:15
16:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_213 A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
46.14:15
16:00
WI-1- 300 lab
BP1_TJPW_L_31B
Agnieszka Konys dr inż.
Techniki i języki programowania
47.14:15
16:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_12
Tomasz Lipczyński dr inż.
Komunikacja interpersonalna i praca
48.14:15
16:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_211 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
49.14:15
16:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_210 B
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
50.14:15
16:00
WI-1- 307 lab
BP2_PAI_L_32C
Maciej Roszkowski dr inż.
Projektowanie aplikacji internetowych
51.14:15
16:00
WI-1- 310 lab
S2_I_L_16 A
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Zastosowanie metod matematycznych
52.14:15
16:00
WI-1- 313 lab
BP1_TJPW_L_31A
Kamil Sawicki mgr inż.
Techniki i języki programowania
53.14:15
16:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_213 B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne II

  WI1, WTOREK, 2019-05-21, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
54.16:15
18:00
WI-1- 010 pro
BP2_Pg II_P_32
Piotr Bartków mgr
Projektowanie grafiki II
55.16:15
18:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_210 B
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
56.16:15
18:00
WI-1- 208 lab
BP5_ZGK_L_35A
Michał Chwesiuk mgr inż.
Zaawansowana grafika komputerowa
57.16:15
18:00
WI-1- 308 lab
BP2_PDD_L_32C
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
58.16:15
18:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_112 A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Programowanie 2
59.16:15
18:00
WI-1- 003 pro
BP6_Ipz_P_36A
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Inżynierski projekt zespołowy - KPiUC
60.16:15
18:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_111 B
Agnieszka Konys dr inż.
Programowanie 2
61.16:15
18:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_222 B
Krzysztof Kraska dr inż.
Systemy operacyjne II
62.16:15
18:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_222 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
63.16:15
18:00
WI-1- 307 lab
powt._Wipr_L
Maciej Roszkowski dr inż.
Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone
64.16:15
18:00
WI-1- 206 wyk
powt._2 sem._M
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
65.16:15
18:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_220 B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne II
66.16:15
18:00
WI-1- 215 wyk
BP1_XML_W_31
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku XML

  WI1, WTOREK, 2019-05-21, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
67.18:15
20:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_222 A
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
68.18:15
20:00
WI-1- 308 lab
BP2_PDD_L_32B
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
69.18:15
20:00
WI-1- 313 lab
BP1_Java_L_31A
Krzysztof Kraska dr inż.
Programowanie w języku Java
70.18:15
20:00
WI-1- 003 lab
BP1_XML_L_31B
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku XML