Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
--

WI1, PIĄTEK, 2018-11-16, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_212 A
Aneta Bera mgr inż.
Metody numeryczne
2.08:15
10:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_122 B
Dariusz Burak dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
3.08:15
10:00
WI-1- 129 lek
WI/I/s.5/Gosk/
Jacek Gosk mgr
Język angielski 3
4.08:15
10:00
WI-1- 307 lab
S2_I_L_16 A
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami informatycznymi
5.08:15
10:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_211 B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Metody probabilistyczne i statystyka
6.08:15
10:00
WI-1- 007 lab
BP2_Kizb_L_32C
Przemysław Korytkowski dr hab.inż.
Kolorymetria i zarządzanie barwą
7.08:15
10:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_124 B
Marcin Korzeń dr hab.inż.
Programowanie 1
8.08:15
10:00
WI-1- 206 wyk
S2_I_W_24i26
Tomasz Lipczyński dr inż.
Podstawy pracy kierowniczej
9.08:15
10:00
WI-1- 013 wyk
S1_IC_W_2
Bartłomiej Małachowski dr inż.
Technologie webowe
10.08:15
10:00
WI-1- 317 lab
S2_I_L_16 B
Piotr Piela dr inż.
Analiza systemowa
11.08:15
10:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_210 B
Maciej Poliwoda dr inż.
Programowanie obiektowe
12.08:15
10:00
WI-1- 200 wyk
lato_S2_I_W_14
Walery Rogoza prof.dr hab.inż.
Projektowanie systemów wieloagentowych

WI1, PIĄTEK, 2018-11-16, godz: 08:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
13.08:30
10:00
WI-1- 128 lek
WI/I/s.5/Pot/l
Krzysztof Potyrała mgr
Język angielski 3

WI1, PIĄTEK, 2018-11-16, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
14.10:15
12:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_111
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
15.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
S2_I_L_16 A
Anna Barcz dr inż.
Matematyka obliczeniowa
16.10:15
12:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_114 A
Dariusz Burak dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
17.10:15
12:00
WI-1- 307 lab
S2_I_L_16 B
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami informatycznymi
18.10:15
12:00
WI-1- 300 lab
Er+_zima_1 sem
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Data Analysis and Machine Learning (wi)
19.10:15
12:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_222 B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Metody probabilistyczne i statystyka
20.10:15
12:00
WI-1- 010 lab
BP2_Kizb_L_32A
Przemysław Korytkowski dr hab.inż.
Kolorymetria i zarządzanie barwą
21.10:15
12:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_116 B
Marcin Korzeń dr hab.inż.
Programowanie 1
22.10:15
12:00
WI-1- 013 aud
S2_I_A_24i26
Tomasz Lipczyński dr inż.
Podstawy pracy kierowniczej
23.10:15
12:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_115
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
24.10:15
12:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_3
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
25.10:15
12:00
WI-1- 315 lab
BP4_Nasm_L_44A
Edward Półrolniczak dr inż.
Narzędzia analizy sygnałów medycznych

WI1, PIĄTEK, 2018-11-16, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
26.12:15
14:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_125
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
27.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_210 A
Anna Barcz dr inż.
Metody numeryczne
28.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_122 A
Dariusz Burak dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
29.12:15
14:00
WI-1- 129 wyk
Er+_zima_1 sem
Przemysław Korytkowski dr hab.inż.
Database systems (wi)
30.12:15
14:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_120
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
31.12:15
14:00
WI-1- 007 lab
S1_IC_L_20 C
Mirosława Marciniak dr
Technologie webowe
32.12:15
14:00
WI-1- 215 sem
S1_I_S_31
Andrzej Piegat prof.dr hab.inż.
Seminarium dyplomowe
33.12:15
14:00
WI-1- 013 wyk
Er+_zima_1 sem
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Graphical User Interface in .NET (wi)
34.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_214 A
Maciej Poliwoda dr inż.
Programowanie obiektowe
35.12:15
14:00
WI-1- 128 wyk
S2_I_W_ 01
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Modelowanie i analiza systemów
36.12:15
14:00
WI-1- 300 lab
S1_IC_L_20 A
Wojciech Sałabun dr inż.
Inżynieria systemów informatycznych II
37.12:15
14:00
WI-1- 316 pro
S1_I_P_34B
Grzegorz Ulacha dr hab.inż.
Projekt zespołowy

WI1, PIĄTEK, 2018-11-16, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
38.14:15
16:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_116
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
39.14:15
16:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_112 B
Dariusz Burak dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
40.14:15
16:00
WI-1- 010 lab
Er+_zima_1 sem
Przemysław Korytkowski dr hab.inż.
Database systems (wi)
41.14:15
16:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_114
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka stosowana ze statystyką 1
42.14:15
16:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_12
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
43.14:15
16:00
WI-1- 300 lab
Er+_zima_1 sem
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Graphical User Interface in .NET (wi)
44.14:15
16:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_115 B
Maciej Poliwoda dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
45.14:15
16:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_32A
Dariusz Sychel mgr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
46.14:15
16:00
WI-1- 316 pro
S1_I_P_36A
Grzegorz Ulacha dr hab.inż.
Projekt zespołowy

WI1, PIĄTEK, 2018-11-16, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
47.16:15
18:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_114 B
Dariusz Burak dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
48.16:15
18:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_123 A
Tomasz Klimek dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
49.16:15
18:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_124 A
Małgorzata Pelczar dr
Narzędzia inżynierskie
50.16:15
18:00
WI-1- 004 wyk
Er+_zima_1 sem
Izabela Rejer dr hab.
Brain-Computer Interface (wi)
51.16:15
18:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_114 A
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie 1

WI1, PIĄTEK, 2018-11-16, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
52.18:15
20:00
WI-1- 011 lab
powt._1 sem._P
Krzysztof Małecki dr inż.
Podstawy informatyki
53.18:15
20:00
WI-1- 004 lab
Er+_zima_1 sem
Izabela Rejer dr hab.
Brain-Computer Interface (wi)
54.18:15
20:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_114 B
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie 1