Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Laboratorium Informatyki Medycznej

Laboratorium Informatyki Medycznej
(Laboratory of Information Technology in Medicine)

Odpowiedzialny: Michał Kramarczyk 

Wyposażenie laboratorium pozwala na zapoznaniem się z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w ochronie zdrowia (systemy EHR/EMR -electronic health record/electronic medical record) oraz urządzeniami do pozyskiwania danych i sygnałów biomedycznych na potrzeby diagnostyki i obrazowania medycznego.

Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu laboratorium pozwalają na diagnostykę chorób głosu, serca, płuc, i innych.

Za pomocą posiadanych urządzeń np. USG i EKG możliwe jest badanie metod akwizycji i przetwarzanie danych obrazowych i sygnałowych. Urządzenia wejścia/wyjścia, takie jak drukarki i monitory Braille'owskie pozwalają na badania z zakresu Human-Computer Interface.

Sala: 26, budynek: WI2

 

Laboratorium Informatyki Medycznej