Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
--

  WI1, WTOREK, 2020-01-21, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_221B
Anna Barcz dr inż.
Metody numeryczne
2.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_37B
Aneta Bera mgr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
3.08:15
10:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_212A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody numeryczne
4.08:15
10:00
WI-1- 013 wyk
BP1_Mswb_W
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Media społecznościowe w biznesie
5.08:15
10:00
WI-1- 316 lab
Er+_zima_1 sem
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Data Analysis and Machine Learning (wi)
6.08:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_220B
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne
7.08:15
10:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_213B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, WTOREK, 2020-01-21, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
8.10:15
12:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_220B
Anna Barcz dr inż.
Metody numeryczne
9.10:15
12:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_222A
Aneta Bera mgr inż.
Metody numeryczne
10.10:15
12:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_223A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody numeryczne
11.10:15
12:00
WI-1- 208 lab
BP1_Mswb_L_31
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Media społecznościowe w biznesie
12.10:15
12:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_221B
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Algorytmy 2
13.10:15
12:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_214B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Metody numeryczne
14.10:15
12:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_113A
Agnieszka Konys dr inż.
Programowanie 1
15.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_213A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne
16.10:15
12:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_115B
Krzysztof Małecki dr inż.
Programowanie 1
17.10:15
12:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_3 rok_W
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
18.10:15
12:00
WI-1- 128 wyk
BP6_Izn_W
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Inżynieria zdalnego nauczania
19.10:15
12:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_212B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, WTOREK, 2020-01-21, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
20.12:15
14:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_212B
Anna Barcz dr inż.
Metody numeryczne
21.12:15
14:00
WI-1- 317 lab
PO1_Pk_L_14
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie komponentowe - Przedmiot
22.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_210A
Włodzimierz Chocianowicz mgr inż.
Algorytmy 2
23.12:15
14:00
WI-1- 307 pro
BP6_Pponuc_P_3
Magdalena Kieruzel dr
Planowanie przedsięwzięć opartych na
24.12:15
14:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_213A
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Algorytmy 2
25.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_213B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Metody numeryczne
26.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_120B
Agnieszka Konys dr inż.
Programowanie 1
27.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_214A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne
28.12:15
14:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_125B
Krzysztof Małecki dr inż.
Programowanie 1
29.12:15
14:00
WI-1- 128 wyk
BP6_Ss_W46
Piotr Piela dr inż.
Systemy symulacyjne
30.12:15
14:00
WI-1- 129 wyk
S2_I_W_1
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Ekonomiczne i prawne podstawy biznesu
31.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
BP6_Izn_L_36A
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Inżynieria zdalnego nauczania
32.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_214B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, WTOREK, 2020-01-21, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
33.14:15
16:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_221A
Aneta Bera mgr inż.
Metody numeryczne
34.14:15
16:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_37A
Łukasz Cieszyński mgr
Systemy internetowe
35.14:15
16:00
WI-1- 011 lab
lato_S2_I_L_14
Larisa Dobryakova dr inż.
Analiza danych i eksperyment badawczy
36.14:15
16:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_222B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody numeryczne
37.14:15
16:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_223B
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Algorytmy 2
38.14:15
16:00
WI-1- 313 lab
BP6_Ss_L_46A
Piotr Piela dr inż.
Systemy symulacyjne
39.14:15
16:00
WI-1- 206 wyk
Er+_zima_1 sem
Marcin Pietrzykowski dr inż.
Graphical User Interface in .NET (wi)
40.14:15
16:00
WI-1- 129 aud
S2_I_A_1
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Ekonomiczne i prawne podstawy biznesu
41.14:15
16:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_33B
Dariusz Sychel mgr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
42.14:15
16:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_223A
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, WTOREK, 2020-01-21, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
43.16:15
18:00
WI-1- 128 wyk
BP6_Sipbc_W
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
44.16:15
18:00
WI-1- 313 lab
lato_S2_I_L_14
Agnieszka Konys dr inż.
Projektowanie systemów wieloagentowych
45.16:15
20:00
WI-1- 011 pro
S2_I_P_1B
Anna Lewandowska dr hab.inż.
Zespołowy projekt badawczy 1
46.16:15
18:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_212
Piotr Piela dr inż.
Metody numeryczne
47.16:15
18:00
WI-1- 003 lab
Er+_zima_1 sem
Marcin Pietrzykowski dr inż.
Graphical User Interface in .NET (wi)
48.16:15
20:00
WI-1- 010 pro
S2_I_P_1A
Izabela Rejer dr hab.
Zespołowy projekt badawczy 1
49.16:15
18:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_35A
Dariusz Sychel mgr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
50.16:15
18:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_213B
Gerard Wawrzyniak mgr inż.
Algorytmy 2
51.16:15
18:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_220A
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, WTOREK, 2020-01-21, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
52.18:15
20:00
WI-1- 304 lab
BP6_Sipbc_L_36
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
53.18:15
20:00
WI-1- 200 wyk
powt._3 sem._M
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka stosowana ze statystyką III