Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
--

  WI1, WTOREK, 2019-12-10, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_211B
Anna Barcz dr inż.
Metody numeryczne
2.08:15
10:00
WI-1- 010 lab
S1_I_L_125A
Piotr Bartków mgr
Narzędzia inżynierskie
3.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_210A
Aneta Bera mgr inż.
Metody numeryczne
4.08:15
10:00
WI-1- 013 wyk
BP1_Mswb_W
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Media społecznościowe w biznesie
5.08:15
10:00
WI-1- 129 wyk
Er+_zima_1 sem
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Data Analysis and Machine Learning (wi)
6.08:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_220B
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne
7.08:15
10:00
WI-1- 128 wyk
BP6_Ik_W
Anton Smoliński mgr inż.
Inżynieria kreatywności
8.08:15
10:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_11
Zofia Stępień dr
Algebra liniowa
9.08:15
10:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_213B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne
10.08:15
10:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_121B
Włodzimierz Wysocki dr inż.
Wprowadzenie do informatyki

  WI1, WTOREK, 2019-12-10, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
11.10:15
12:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_220B
⇄Dariusz Sychel mgr inż.
Metody numeryczne
12.10:15
12:00
WI-1- 010 lab
S1_I_L_115A
Piotr Bartków mgr
Narzędzia inżynierskie
13.10:15
12:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_222A
Aneta Bera mgr inż.
Metody numeryczne
14.10:15
12:00
WI-1- 128 wyk
S2_I_W_1
Włodzimierz Chocianowicz mgr inż.
Kryptologia
15.10:15
12:00
WI-1- 129 wyk
PO2_Zjo_W
Luiza Fabisiak dr inż.
Zapewnienie jakości oprogramowania
16.10:15
12:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_221B
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Algorytmy 2
17.10:15
12:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_214B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Metody numeryczne
18.10:15
12:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_113A
Agnieszka Konys dr inż.
Programowanie 1
19.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_213A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne
20.10:15
12:00
WI-1- 007 lab
S1_I_L_112B
Mirosława Marciniak dr
Narzędzia inżynierskie
21.10:15
12:00
WI-1- 013 wyk
S1_I_3 rok_W
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
22.10:15
12:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_115B
Maciej Poliwoda dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
23.10:15
12:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_12
Zofia Stępień dr
Algebra liniowa
24.10:15
12:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_212B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, WTOREK, 2019-12-10, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
25.12:15
14:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_212B
Anna Barcz dr inż.
Metody numeryczne
26.12:15
14:00
WI-1- 010 lab
S1_I_L_114A
Piotr Bartków mgr
Narzędzia inżynierskie
27.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_210A
Włodzimierz Chocianowicz mgr inż.
Algorytmy 2
28.12:15
14:00
WI-1- 317 wyk
lato_S2_I_W_01
Larisa Dobryakova dr inż.
Analiza danych i eksperyment badawczy
29.12:15
14:00
WI-1- 200 lek
WI/I/S1/s.5/Dr
Iwona Drzeniecka mgr
Język angielski 2
30.12:15
14:00
WI-1- 013 lek
WI/I/S1/s.5/Gr
Alicja Grzywacz mgr
Język angielski 2
31.12:15
14:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_22
Mariusz Kapruziak dr inż.
Architektura systemów komputerowych
32.12:15
14:00
WI-1- 307 lab
BP6_Pponuc_L_3
Magdalena Kieruzel dr
Planowanie przedsięwzięć opartych na
33.12:15
14:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_213A
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Algorytmy 2
34.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_213B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Metody numeryczne
35.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_120B
Agnieszka Konys dr inż.
Programowanie 1
36.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_214A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne
37.12:15
14:00
WI-1- 007 lab
S1_I_L_124B
Mirosława Marciniak dr
Narzędzia inżynierskie
38.12:15
14:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_211
Piotr Piela dr inż.
Metody numeryczne
39.12:15
14:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_124A
Maciej Poliwoda dr inż.
Wprowadzenie do informatyki
40.12:15
14:00
WI-1- 129 pro
S1_I_P.dypl.II
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Pracownia dyplomowa II
41.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
BP6_Izn_L_36A
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Inżynieria zdalnego nauczania
42.12:15
14:00
WI-1- 011 lek
WI/I/S1/s.5/So
Joanna Sowińska-Dwornik mgr
Język angielski 2
43.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_214B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne
44.12:15
14:00
WI-1- 128 wyk
S2_I_W_1
Marzena Zychowicz mgr
Socjologia społeczeństwa informacyjnego

  WI1, WTOREK, 2019-12-10, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
45.14:15
16:00
WI-1- 010 lab
S1_I_L_124A
Piotr Bartków mgr
Narzędzia inżynierskie
46.14:15
16:00
WI-1- 011 lab
lato_S2_I_L_14
Larisa Dobryakova dr inż.
Analiza danych i eksperyment badawczy
47.14:15
16:00
WI-1- 313 pro
S2_I_P_1A
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Zespołowy projekt badawczy 1
48.14:15
16:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_21
Mariusz Kapruziak dr inż.
Architektura systemów komputerowych
49.14:15
16:00
WI-1- 307 lab
BP6_Pponuc_L_3
Magdalena Kieruzel dr
Planowanie przedsięwzięć opartych na
50.14:15
16:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_223B
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Algorytmy 2
51.14:15
16:00
WI-1- 303 pro
S1_I_P_31B
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Projekt zespołowy
52.14:15
16:00
WI-1- 208 pro
S2_I_P_1B
Anna Lewandowska dr hab.inż.
Zespołowy projekt badawczy 1
53.14:15
16:00
WI-1- 007 lab
S1_I_L_123B
Mirosława Marciniak dr
Narzędzia inżynierskie
54.14:15
16:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_222
Piotr Piela dr inż.
Metody numeryczne
55.14:15
16:00
WI-1- 129 pro
S1_I_P.dypl.II
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Pracownia dyplomowa II
56.14:15
16:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_33A
Dariusz Sychel mgr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
57.14:15
16:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_223A
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, WTOREK, 2019-12-10, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
58.16:15
18:00
WI-1- 011 pro
S2_I_P_1B
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Zespołowy projekt badawczy 1
59.16:15
18:00
WI-1- 128 wyk
BP6_Sipbc_W
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
60.16:15
18:00
WI-1- 303 pro
S1_I_P_33A
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Projekt zespołowy
61.16:15
18:00
WI-1- 129 wyk
lato_S2_I_W_14
Krzysztof Kraska dr inż.
Zaawansowane techniki programowania Java
62.16:15
18:00
WI-1- 313 pro
S2_I_P_1A
Izabela Rejer dr hab.
Zespołowy projekt badawczy 1
63.16:15
18:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_32A
Dariusz Sychel mgr inż.
Modelowanie i symulacja systemów
64.16:15
18:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_213B
Gerard Wawrzyniak mgr inż.
Algorytmy 2
65.16:15
18:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_220A
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne

  WI1, WTOREK, 2019-12-10, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
66.18:15
20:00
WI-1- 304 lab
BP6_Sipbc_L_36
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
67.18:15
20:00
WI-1- 317 lab
lato_S2_I_L_14
Krzysztof Kraska dr inż.
Zaawansowane techniki programowania Java