2015:01:292015:01:302015:01:312015:02:012015:02:022015:02:032015:02:042015:02:05
Czwartek, 29 stycznia 2015 • imieniny: Franciszka, Zdzisława • dzień tygodnia nieparzystego
• WIZUT

AKTUALNOŚCI

Czas wyruszyć w świat - nabór wniosków w programie Erasmus+ na rok 2015/2016

Erasmus+

15 stycznia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków wyjazdowych na studia częściowe oraz praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (następca programu Socrates/Erasmus oraz LLP Erasmus). Studenci naszego wydziału mogą podjąć studia na współpracujących z WI 13 uczelniach partnerskich w 9 krajach. Praktyki odbywają się w firmach, przedsiębiorstwach i organizacjach, które wyrażą zgodę na przyjęcie aplikanta, po uzgodnieniu programu pobytu.

Kilkumiesięczny pobyt za granicą jest niebywałą okazją do poznania innego społeczeństwa, kultury i języka. W opinii jednej z absolwentek wyjazdu LLP Erasmus jest to dobra metoda wyróżnienia się spośród tłumu absolwentów na rynku pracy.

Z radością informujemy, że władze naszego wydziału bardzo popierają mobilność akademicką i zachęcają do składania wniosków aplikacyjnych oraz obiecują wszechstronną pomoc przed, w trakcie oraz po wyjeździe. W ramach kampanii informacyjnej odbędą się dwa centralne spotkania informacyjne: 27 stycznia (wtorek) godz. 13:30 oraz 28 stycznia (środa) godz. 10:00, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, al. Piastów 45, sala 030. Każde spotkanie trwa ok. 1,5 godziny i jest podzielone na dwie, 45-minutowe części: 1) wyjazdy na studia 2) wyjazdy na praktyki.

Nabór trwa do 5 marca 2015 r., szczegóły można znaleźć na erasmus.zut.edu.pl. Pomocą na WI służy Koordynator Wydziałowy - dr inż. Remigiusz Olejnik, p. 216 WI2.

Zwycięzcy kolejnej edycji konkursu Dean Cup wyłonieni

20 stycznia 2015 roku podczas Rady Wydziału zwycięzcy kolejnej edycji konkursu Dean Cup odebrali z rąk Dziekana Wydziału Informatyki dyplomy uznania. Dr inż. Wojciecha Maleika zajął I miejsce w rankingu aktywności badawczej i publikacyjnej wśród nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki w IV kwartale konkursu Dean Cup 2014, a  mgr inż. Sławomir Wernikowski - I miejsce w rankingu kompetencji organizacyjnych i aktywności środowiskowej wśród nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki w IV kwartale konkursu Dean Cup 2014.

Serdecznie gratulujemy.

XX Konkurs o nagrodę Siemensa

XX konkurs Siemensa

Politechnika Warszawska oraz Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa, służącego promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są następujące nagrody:

 1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłoszone zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40000,-PLN.
 2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30000,-PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.

Beneficjentami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak również doktorzy i doktorzy habilitowani  - autorzy wybitnych prac, obronionych w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych.

Termin zgłaszania prac upływa dnia 31 marca 2015 roku.

icon Regulamin

icon Załączniki do regulaminu

Rekrutacja w Biznesie, Informatyka na Rynku Pracy

foto WIZUT

W najbliższy czwartek, 15.01.2015 o godz. 16:00 w sali 126 WI2, odbędzie się spotkanie z rekruterem Andrzejem Piotrowskim. Prelekcja ta będzie odbywać się w ramach spotkania koła Grupy .NET

Informacja o prelegencie:

Andrzej Piotrowski Pracował w Centrum Badań i Rozwoju dla firm Viessman i IBM. Jego zainteresowania są silnie powiązane z grafiką, projektowaniem interakcji użytkownika z systemem. Sam twierdzi, że nauczył się programować, bo w życiu wszystkiego nie da się narysować. W czasie studiów był dwukrotnie półfinalistą konkursu ImagineCup w kategoriach Interface Design i Design. Jest współautorem projektu FingerOnRing - nowego podejścia do sterowania dotykiem za pomocą dźwięku. Dodatkowo został wyróżniony jako współautor za najlepszą pracę magisterską w roku 2011 za zdalnego robota do oczyszczania silosów rolniczych.

Startapowiec:

 • z zespołem EduKoala wygrał Startup Warsaw Weekend;
 • z zespołem MarkAndPark wygrał Startup Poznan.

Organizator Nethack w Szczecinie.

dr inż. Przemysław Korytkowski członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Przemysłw Korytkowski
Foto z: pkorytkowski.zut.edu.pl

1 stycznia 2015 roku dr inż. Przemysław Korytkowski został powołany na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Spośród 174 kandydatów zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty reprezentujące środowiska społeczno-gospodarcze 15 naukowców otrzymało nominację.

Dr inż. Przemysław Korytkowski jest adiunktem na naszym Wydziale, pełni funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych. Zajmuje się modelowaniem i symulacją dynamicznych systemów dyskretnych oraz eksploracją danych. Odbył staże naukowe we Francji, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Jest stypendystą programu MNiSW "Top500 Innovators" oraz uczestnikiem projektu NCBR "SIMS". Zasiada w Radzie Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych to organ opiniodawczo-doradczy ministra. Jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

Więcej:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-powolala-nowych-czlonkow-komitetu-ewaluacji-jednostek-naukowych.html

Hackaton ukończony

foto WIZUT

12 i 13 grudnia 2014 roku odbyła się kolejna edycja 24 godzinnego maratonu programistycznego Night of the Living Devs organizowanego przez Microsoft Polska.

Głównym zadaniem uczestników, zebranych w sześcioosobowe drużyny, było stworzenie ciekawych, zabawnych i oryginalnych aplikacji na platformy Windows 8 oraz Windows Phone. Presja czasu, podział zadań i praca w grupie okazały się nie lada wyzwaniem dla 98 drużyn z całej Polski. Wydział Informatyki reprezentowały dwie drużyny studentów działających w Grupie.NET:
Wild Codes: Borys Rybak (kapitan), Agata Bornińska, Michał Jeleń, Mikołaj Kłosowski, Jakub Posert, Łukasz Stolcman oraz GastroCoders: Kamil Dudziński (kapitan), Rafał Cichoń, Łukasz Grzybowski, Kacper Kutelski, Łukasz Siwecki, Łukasz Szczesiak.

Pierwsza z naszych drużyn uplasowała się ostatecznie na 26 miejscu, a druga na 45.

Gratulujemy wytrzymałości!

Uroczystość rozdania dyplomów dla absolwentów Wydziału Informatyki

fotoreportaż

Fotoreportaż

6 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla 254 Absolwentów Wydziału Informatyki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

W uroczystości, poza Dziekanem Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antonim Wilińskim udział wzięli Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, dr hab. inż. Bożena Śmiałkowska, Prodziekan ds. Nauczania oraz dr inż. Piotr Piela, Prodziekan ds. Studenckich oraz promotorzy, pracownicy naszego Wydziału, a także licznie zgromadzeni bliscy tegorocznych Absolwentów.

W swojej prezentacji Dziekan Wydziału Informatyki mówił o dobrych perspektywach pracy na rozwijającym się rynku IT, a także o paradoksie braku informatyków na rynku pracy pomimo rosnącego zainteresowania studiami na tym kierunku. Jeszcze raz przypomniał Absolwentom, że Wydział wyposażył ich w wiedzę i umiejętności, a także niektóre kompetencje miękkie, które powinny czynić z nich atrakcyjnych pracowników branży IT.

Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński wręczył listy gratulacyjne najlepszym absolwentom Wydziału Informatyki:

Kierunek Informatyka

 • Rafał Rychcicki, S2, średnia 5,0
 • Paweł Gawkowski, S2, średnia 4,94
 • Aneta Bera, S2, średnia 4,90
 • Jacek Klimaszewski, S2, średnia 4,90
 • Adrian Muszyński, N2, średnia 4,97
 • Piotr Czwarnowski, S1, średnia 4,58
 • Rafał Tobolski, N1, średnia 4,54

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Kamila Przywara, S2, średnia 4,89
 • Tomasz Nyczaj, S1, średnia 4,89
 • Paweł Kornecki, N1, średnia 4,43

W imieniu tegorocznych Absolwentów serdeczne podziękowania nauczycielom oraz społeczności akademickiej i rodzicom złożył mgr inż. Paweł Korczowski.

Uroczystość uświetniło trio smyczkowe BBT, które przygotowało na zakończenie uroczystości prezent mikołajkowy.

Wszystkim absolwentom naszego Wydziału życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Partnerzy WI ZUT

Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydział realizuje projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-00

KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydział Informatyki realizuje projekt pt. "Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka" Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-131/09-00

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności TEWI - Platforma Informatyczna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Platforma Informatyczna TEWI" Nr umowy POIG.02.03.00-00-028/09

Google+