2014:11:232014:11:242014:11:252014:11:262014:11:272014:11:282014:11:292014:11:30
Niedziela, 23 listopada 2014 • imieniny: Adeli, Klemensa
• WIZUT

IT Academic Day

AKTUALNOŚCI

Wizyta uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Gryfic

20 listopada 2014 roku Wydział Informatyki odwiedzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Gryfic. Dr inż. Radosław Maciaszczyk przeprowadził wykład, w którym wyjaśniał jak zacząć programować w Androidzie. Ofertę dydaktyczną Wydziału przedstawił Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Piotr Piela. Uczniowie, pod okiem dra inż. Grzegorza Śliwińskiego i mgra inż. Marka Federczyka, zajrzeli  do serca wydziałowej sieci informatycznej - serwerowni i do Centrum Edukacji i Badań HP.

fotoreportaż

Fotoreportaż

Wielki sukces naszego adiunkta na międzynarodowej konferencji

Kilka dni temu (5-7.11.2014) na 13. Międzynarodowej Konferencji Computer Information Systems & Industrial Management Applications w Ho Chi Minh City w Wietnamie dr inż. Imed El Fray jako główny Autor publikacji "Protection Profile for secure sensitive information system on mobile devices", zgłoszonej wspólnie z dr inż. Tomaszem Hylą i mgr inż. Włodzimierzem Chocianowiczem, otrzymał prestiżową nagrodę Konferencji - Best Paper.

Artykuł powstał w Zespole Ochrony Informacji, który tworzą Imed El Fray, Jerzy Pejaś, Włodzimierz Chocianowicz, Tomasz Hyla i Witold Macków,  w ramach projektu NCBiR "Urządzenia Mobilne do Ochrony Informacji Niejawnych".

Pierwszemu Autorowi i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy. To oczywiście dobry omen przed zbliżającym się kolokwium habilitacyjnym dra El Fraya.

Best Paper Award

Zawiadamienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Króla

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 września 2011r.

(Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1200)

zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Tomasza Króla

która odbędzie się 21 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w sali 128

Wydziału Informatyki ZUT, Szczecin, ul. Żołnierska 49

Temat rozprawy doktorskiej:

Hybrid Optimization Algorithms applied to Model Reduction of EMI in GALS Systems

Wykorzystanie algorytmów optymalizacji hybrydowej do modelowania redukcji zjawisk interferencji elektromagnetycznej w układach GALS

Promotor:
dr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Lisowski
Akademia Morska w Gdyni

dr hab. inż. Marcin Ziółkowski – Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału www.wi.zut.edu.pl/obrony.

DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI

prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński

Kompetencje społeczne nie tylko w teorii

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym zobligowała uczelnie do wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, w ramach których wyodrębniono trzy grupy kompetencji, w które powinni być wyposażani absolwenci uczelni wyższych. Są to wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Studenci Wydziału Informatyki mogą obserwować wysokie kompetencje społeczne dwóch pracowników naszego Wydziału, którzy angażują się w życie społeczne Szczecina kandydując do Rady Miasta Szczecin.

Michał TwardochlebMichał Twardochleb, adiunkt na Wydziale Informatyki, od wielu lat angażuje się w akcje wspierające rozwój sektora IT na różnych poziomach: od uczelni, poprzez administrację, po biznes. Aktywnie działa na rzecz współpracy międzyuczelnianej lokalnie i na arenie międzynarodowej. Wiedzę z zakresu zarządzania projektami i komercjalizacji badań wykorzystuje organizując Krajową Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki oraz konferencję r@bbIT, poświęconą relacjom akademicko-biznesowym w branży IT, a także działając na rzecz uruchomienia programu staży dla szczecińskich naukowców w szczecińskich przedsiębiorstwach. Drugą kadencję pełni społecznie funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Informatyki. Studenci wskazują go w gronie najlepszych wykładowców naszego Wydziału.

Arkadiusz SkrzypińskiArkadiusz Skrzypiński, pracownik Wydziału Informatyki od 1995 roku, paraolimpijczyk z Igrzysk w Londynie, reprezentant Polski w parakolarstwie, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata to druga z postaci, która wyróżnia się swoją aktywnością społeczną. Od przedszkoli po uczelnie wyższe motywuje do działania, przełamywania barier, do aktywności społecznej. Jest zaangażowany w pomoc wielu fundacjom. Za promowanie naszego miasta na świecie został wyróżniony Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina, jest również ambasadorem kampanii społecznej Szczecin_z całego serca polecam. Jego obszar działalności społecznej to przestrzeń miejska jako miejsce aktywności dla całych rodzin.

Zachęcamy do potraktowania wyborów jako pracy domowej z obszaru kompetencji społecznych. Udział w wyborach – głosowanie - jest przywilejem i obowiązkiem każdego obywatela.

Nagrody i odznaczenia dla pracowników Wydziału Informatyki

fotoreportaż

Fotoreportaż

14 października 2014 roku Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wręczył nagrody wyrózniającym się pracownikom naszej uczelni. Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy Wydziału Informatyki.

Indywidualne nagrody J.M. Rektora ZUT za osiągnięcia twórcze otrzymali:

Nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe:

I stopnia
dr inż. Jarosław Jankowski

II stopnia
dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
dr inż. Przemysław Korytkowski

III stopnia
dr inż. Paweł Forczmański
dr inż. Krzysztof Małecki
dr hab. inż. Radosław Mantiuk
dr hab. inż. Grzegorz Ulacha

Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

dr inż. Przemysław Korytkowski
dr inż. Krzysztof Małecki

24 października 2014 roku podczas uroczystej promocji doktorów habilitowanych i doktorów wręczono odznaczenia państwowe przyznane pracownikom uczleni. W tym gronie znalazł się dr inż. Krzysztof Makles z naszego wydziału, który odebrał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Advanced Computer Systems (ACS 2014)

fotoreportaż

Fotoreportaż

W dniach 22-24.10.2014 r. odbyła się 19 edycja zorganizowanej przez Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie Międzynarodowej Konferencji Advanced Computer Systems (ACS 2014). Na miejsce konferencji organizatorzy wybrali tradycyjnie nadmorskie Międzyzdroje tak, aby oprócz ściśle naukowej atmosfery dostarczyć uczestnikom także wrażeń estetycznych związanych z tym pięknym miejscem.

Celem tegorocznej konferencji  była prezentacja najnowszych wyników badań z dziedziny Informatyki  a w szczególności z zakresu Inżynierii Oprogramowania, Sztucznej Inteligencji, Bezpieczeństwa Informacji, Projektowania Systemów Informatycznych oraz  Systemów Multimedialnych.  Ponadto  podczas wykładów inauguracyjnych rozpoczynających każdą z sesji zaproszeni wykładowcy przedstawili niezwykle ciekawe rozwiązania  i teorie dotychczas nieprezentowane na forum innych konferencji. Rozwiązania te oraz teorie były prezentowane przez:

  • Prof. Akira Imada ( Białoruś) w ramach wykładu „ What is machine Intelligence?- a case study: Stock market forecasting agents”?
  • Prof. Gisella Facchinetti (Włochy) w ramach wykładu „A parametric interval approximation of fuzzy numbers””
  • Prof. Larisa Globa (Ukraina) w ramach wykładu “Based on force-directed algorithms method for metagraph visualisation”
  • Prof. Jacek Pomykała (Polska) w ramach wykładu “ Derandomization of selected cryptographic systems and related mathematical problems” oraz
  • Prof. Arkadiusz Orłowski (Polska) w ramach wykładu: “ Visual cryptography and its nontrivial applications”.

W pierwszym dniu konferencji wszystkich gości przywitał Dziekan Wydziału Informatyki – prof. Antoni Wiliński oraz Kierownik Komitetu Organizacyjnego Konferencji ACS – dr inż. Jerzy Pejaś. Podczas serdecznych słów powitania Dziekan A. Wiliński przedstawił wybitnych gości z zagranicy m.in. prof. Shin-ya Kobayashi’ego z Ehime University w Japonii, prof. Nikolay’a Borgesta z Samara State Aerospace University w Rosji oraz prof. Andriy’a Luntovskyy’ego, pochodzącego wprawdzie z Ukrainy, jednakże od wielu lat rozwijającego karierę naukową w Dresden University w Niemczech.

Zaprezentowano kilka sesji tematycznych m.in.:

  • Artificial Intelligence,
  • Software Technologies,
  • Design of Information Systems,
  • Information Technology Security,

W ramach wszystkich sesji zaprezentowano łącznie 64 referaty, z czego 7 było wygłoszonych na zorganizowanej po raz pierwszy sesji rosyjskojęzycznej. Sesja ta cieszyła się dużym powodzeniem, co zapewne spowoduje jej ponowienie na kolejnej konferencji ACS.

Każdemu z uczestników konferencji Dziekan Wydziału Informatyki w towarzystwie Kierownika Konferencji dra inż. Jerzego Pejasia oraz członka Komitetu Organizacyjnego dra inż. Imeda El Fray’a wręczył Certyfikat Uczestnictwa podczas bankietu zorganizowanego dla gości. Oprócz niewątpliwie ciekawej sfery merytorycznej Organizatorzy zapewnili kilka chwil wytchnienia podczas kolacji grillowej oraz przy konkursie bowlingowym zakończonym wydaniem dyplomów najlepszym graczom.

O wysokim poziomie naukowym i zadowoleniu uczestników świadczą liczne podziękowania  nadesłane na ręce prof. A. Wilińskiego – Dziekana WI.

Linux on Windows

Linux on Windows

Agencja „Grupa Brandoo” oraz Studenckie Koło Naukowe „Grupa .NET” zaprasza serdecznie wszystkich na konferencję „Linux on Windows”, która odbędzie się już w ten wtorek, 28.10.2014, o godzinie 14:00 w sali 126 drugiego budynku Wydziału Informatyki (WI2), ul. Żołnierska 52.
Tematem konferencji będzie Microsoft Azure (platforma chmurowa firmy Microsoft, która udostępnia mechanizmy pozwalające przetwarzać i składować dane) oraz Open-Source.

Konferencja będzie miała formę warsztatu, podczas którego będzie potrzebne konto na Microsoft Azure – każdy z uczestników konferencji otrzyma kod aktywujący konto na tej platformie pod warunkiem, że weźmie udział w wydarzeniu na portalu CodeGuru: http://codeguru.geekclub.pl

Aby wziąć udział w wydarzeniu na CodeGuru trzeba posiadać konto lub zarejestrować się. Kody aktywacyjne do Microsoft Azure będą rozsyłane TYLKO TYM osobom, które wezmą udział w wydarzeniu na portalu CodeGuru.

Laptopy jak najbardziej mile widziane!

Michał SmereczyńskiMichał Smereczyński - Ewangelista Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz interoperacyjności. Działacz społecznościowy. Współzałożyciel Fundacji Aegis. Zawodowo Technology Evangelist w agencji Grupa Brandoo, odpowiedzialny za przekuwanie wiedzy, pomysłów i koncepcji w żywe projekty. Prywatnie wieczny student, pasjonat, geek. Organizator i uczestnik konferencji oraz wydarzeń związanych z integracją społeczności FLOSS.

Partnerzy WI ZUT

Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydział realizuje projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-00

KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydział Informatyki realizuje projekt pt. "Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka" Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-131/09-00

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności TEWI - Platforma Informatyczna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Platforma Informatyczna TEWI" Nr umowy POIG.02.03.00-00-028/09

Google+