2014:04:242014:04:252014:04:262014:04:272014:04:282014:04:292014:04:302014:05:01
Czwartek, 24 kwietnia 2014 • imieniny: Aleksandra, Horacego • dzień tygodnia parzystego • 13,6°C
• WIZUT

AKTUALNOŚCI

Nadanie tytułu naukowego Profesora nauk technicznych dr hab. inż. Aleksandrowi Cariowowi

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 115-5-14 z dnia 27 marca 2014 roku, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadany został tytuł naukowy Profesora nauk technicznych dr hab. inż. Aleksandrowi Cariowowi.

Prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

Prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

Działalność naukowo-dydaktyczną w Polsce profesor Aleksandr Cariow rozpoczął w roku 1999, gdy przyjechał na zaproszenie pierwszego Dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej prof. Jerzego Sołdka. W tamtych czasach prowadził zajęcia z przedmiotów „Radiokomunikacja”, „Niezawodność systemów cyfrowych”, „Sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny” oraz skupił się na doborze i kształtowaniu kadry naukowej do przyszłego Zakładu Telekomunikacji oraz przygotowaniu ostatecznej wersji pracy habilitacyjnej, którą obronił w roku 2001. Jednym z głównych wyników jego badań w latach 2001-2011 było opracowanie oryginalnej metodyki racjonalizacji obliczeń wektorowo-macierzowych oraz zestawu nowych, udoskonalonych pod kątem minimalizacji złożoności obliczeniowej, algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jednocześnie zajmował się doskonaleniem metody syntezy szybkich algorytmów w kierunku poszukiwania nowych wzorców macierzowych, których blokowo-strukturalna dekompozycja pozwala na redukcje liczby operacji arytmetycznych przy wyznaczaniu iloczynów wektorowo-macierzowych. Wyniki tej wieloletniej pracy zostały odzwierciedlone w dwóch monografiach, licznych publikacjach w czasopismach i na konferencjach oraz w monografii „Algorytmiczne aspekty racjonalizacji obliczeń w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów”, wydanej w roku 2011 w Wydawnictwie Uczelnianym ZUT. Pod kierunkiem Pana Profesora zostało obronionych 6 prac doktorskich oraz ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich. Opublikował 3 monografie i 1 skrypt. Od roku 2008 pełni funkcję kierownika Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji. W latach 2012-2013 w ramach programu Erasmus profesor A. Cariow realizował wykłady w Burgas (Bułgaria) i w Żylinie (Słowacja). Ponadto jest członkiem Rad Programowych kilku konferencji krajowych i międzynarodowych, członkiem komitetów redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz Przewodniczącym Komisji Informatyki PAN (odział w Gdańsku).

1500 zł za udział w badaniu umiejętności programowania przyznane!

9 kwietnia 2014 roku podczas wydarzenia r@bbIT'2014 została przyznana nagroda za udział w badaniu umiejętności programowania - edycja 2013.
Z rąk Dziekana WI ZUT prof. dra hab. inż. Antoniego Wilińskiego oraz Wiceprezesa Fundacji Netcamp Roberta Króla odebrał ją Rafał Łentek, student 3 roku na kierunku Informatyka. Nagrodę otrzymać mógł każdy, kto wziął udział w badaniu i wyraził chęć wzięcia udziału w konkursie.

2013

Fotorelacja

Badanie przeprowadzane jest w celu diagnozy rozwoju umiejętności programowania wśród studentów. Uczestnicy badania mają możliwość weryfikacji postępu jaki poczynili w trakcie ostatniego roku nauki oraz uzyskania certyfikatu, który wskaże jak kształtują się umiejętności programowania danego studenta na tle umiejętności pozostałych uczestników badania.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji badania, o szczegółach wkrótce poinformują prowadzący zajęcia.

Więcej na stronie: http://badanie.netcamp.pl/

Druga edycja konkursu PING rozstrzygnięta

12 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego PING. Finał konkursu został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.

PING 2

Do finału konkursu zakwalifikowało się 40 uczestników reprezentujących aż 14 województw Polski, którzy w finale zmierzyli się z pytaniami teoretycznymi i zadaniami programistycznymi.

Tytuł laureata otrzymało 9 finalistów:

 • Adrian Nowakowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach,
 • Damian Łączak, uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy,
 • Aleksander Znaniecki, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej,
 • Artur Grochowski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile,
 • Kacper Obrzut, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Piotr Jaroszewski, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Mateusz Nowicki, uczeń Zespołu Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
 • Filip Kordus, uczeń VI-go Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Tomasz Ancukiewicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

Laureaci Konkursu PING, zgodnie z Uchwałą Nr 133 Senatu ZUT, uzyskują maksymalną liczbę punktów  w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Wydział Informatyki ZUT.

Ponadto, wyróżniono dwóch nauczycieli, których podopieczni stanowili najliczniejsze grupy finalistów: są to p. Marek Braun z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (6 finalistów) oraz p. Sebastian Woźniak z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (5 finalistów).

Jednocześnie dziękujemy wszystkim sponsorom, których wsparcie sprawiło, że finał naszego konkursu zyskał godną i okazałą oprawę – są to:  Brigents - fundator nagrody głównej w postaci monitora LG 22EN33S, ComAngle, Consileon Polska, criticue.com, home.pl, nbip.pl, Technopark Pomerania.

Współorganizatorem finału było Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki. Pobyt naszych gości na Wydziale Informatyki ZUT urozmaiciła krótka przejażdżka autokarowa po Szczecinie połączona z wizytą w firmie home.pl.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Galeria z finału konkursu PING: wiping.pl

Z finalistami rozmawiał Jarosław Dalecki:


PING 2014.mp3 - [15.4 MB]

Uroczyste wpisy do Złotej Księgi Absolwentów ZUT

Dnia 4 kwietnia 2014 roku w sali Senatu ZUT w niezwykle podniosłej atmosferze odbyła się uroczystość dokonania wpisu do Złotej Księgi Absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie roczników 2011/2012 i 2012/2013. Uroczystość poprowadził Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT w obecności Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inż. Witolda Biedunkiewicza, prof. ZUT.

Uroczyste wpisy do Złotej Księgi Absolwentów ZUT

Wyróżnieni absolwenci z Władzami Uczelni: Bartosz Andreatto, Sławomir Kunowski, Paulina Strychacz, Piotr Skotnick, Rafał Rychcicki. Fotoreportaż z uroczystości

Nasz Wydział reprezentowała silna grupa 5 absolwentów na tle 40 ogółem wyróżnionych w całej Uczelni. Na szczególne podkreślenie zasłużył fakt, że aż 3 Naszych absolwentów uzyskało ocenę na dyplomie wynoszącą 5,0. Należą do nich:

 • Rafał Piotr Rychcicki, studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka,
 • Bartosz Andreatto, studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka,
 • Piotr Adam Skotnicki, studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka.

Pozostali wyróżnieni absolwenci to:

 • Bartosz Andreatto, ukończył studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka ze średnią ocen 4,91,
 • Sławomir Stanisław Kunowski, ukończył studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka za średnią ocen 4,95,
 • Paulina Strychacz, ukończyła studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka za średnią ocen 4,95.

W uroczystości udział wziął Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński, który pogratulował i podziękował Naszym absolwentom.

Głos w dyskusji zabrał także Sławomir Kunowski, który opowiedział jak łatwo jest pozyskać pracę informatyka i jakich wyrzeczeń ona wymaga.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konferencja DevCrowd'2014

12 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbyła się bezpłatna i otwarta dla wszystkich konferencja środowiska Java i technologii powiązanych.

Konferencja DevCrowd'2014

Była to już szósta edycja konferencji, organizowanej przez szczecińską grupę Java User Group. Mottem przewodnim konferencji jest "dziel się wiedzą, dziel się pasją", zaś celem jest szerzenie wiedzy oraz popularyzacja nowych technologii.

Tegoroczna jak i poprzednia edycja zgromadziła ponad 160 uczestników oraz 14 prelegentów z całej Polski.

Więcej na stronie: http://2014.devcrowd.pl/.

Aplikację napisaną specjalnie na tę konferencję przez koło naukowe Mobile Applications Developers (www.mad.zut.edu.pl) można pobrać stąd: https://play.google.com/store/apps/details...

DevCrowd 2014

Fotoreportaż z konferencji DevCrowd'14

Z uczestnikami konferencji rozmawiał Jarosław Dalecki: DevCrowd'2014

Podziękowania dla pracowników Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

W kwietniu 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbyły się dwa bardzo ważne wydarzenia: spotkanie środowiska ICT w Szczecinie – r@bbIT’2014 (9.04.2014) oraz finał ogólnopolskiego konkursu programistycznego PING (12.04.204). Dziękujemy pracownikom i studentom za zaangażowanie w organizację tych wydarzeń.

W organizację wydarzenia r@bbIT’2014 zaangażowani byli (w kolejności alfabetycznej):

 1. Tomasz Banaś
 2. Bartosz Bazyluk
 3. Aneta Bera
 4. Robert Byczkowski
 5. Michał Chwesiuk
 6. Piotr Czapiewski
 7. Anna Ćwirko
 8. Liliana Dudzień
 9. Kamil Dudziński
 10. Marek Federczyk
 11. Katarzyna Górnicka
 12. Jacek Gralla
 13. Łukasz Grzybkowski
 14. Anna Guzieniuk
 15. Tomasz Hyla
 16. Dariusz Jankowski
 17. Łucja Kiriaka
 18. Marcin Kołodziejski
 19. Paweł Korczowski
 20. Przemysław Korytkowski
 21. Danuta Kostarelas
 22. Michał Koziarski
 23. Michał Kramarczyk
 24. Krzysztof Krzysztofik
 25. Karolina Lubiszewska
 26. Stanisław Ławniczak
 27. Małgorzata Łodyga
 28. Krzysztof Makles
 29. Mariusz Makowski
 30. Bartłomiej Małachowski
 31. Jagoda Mazurak
 32. Łukasz Mazurowski
 33. Paweł Miłaszewicz
 34. Adam Nowosielski
 35. Bogdan Olech
 36. Agnieszka Olejnik-Krugły
 37. Rafał Piórkowski
 38. Edward Półrolniczak
 39. Joanna Rafalska
 40. Pamela Rojek
 41. Włodzimierz Ruciński
 42. Borys Rybak
 43. Bartłomiej Sacharski
 44. Łukasz Szczesiak
 45. Zbigniew Szczęch
 46. Dariusz Szymański
 47. Grzegorz Śliwiński
 48. Michał Twardochleb
 49. Ewa Urban-Pilawka
 50. Liliana Wołoszczuk
 51. Elżbieta Zaborowska
 52. Dawid Ziętek

W organizację konkursu PING zaangażowani byli (w kolejności alfabetycznej):

 1. Aneta Bera
 2. Jacek Klimaszewski
 3. Krzysztof Makles
 4. Agnieszka Olejnik-Krugły
 5. Piotr Piela
 6. Bartłomiej Sacharski
 7. Ewa Urban-Pilawka
 8. Marek Wernikowski
 9. Sławomir Wernikowski

r@bbIT’2014 – wielki sukces Wydziału Informatyki – wszyscy nas chwalą!

W środę 9 kwietnia na Wydziale Informatyki ZUT odbyło się największe tegoroczne spotkanie środowiska ICT w Szczecinie – r@bbIT’2014, którego nazwa jest akronimem  nawiązującym do relacji akademicko-biznesowych w branży IT.

Dziś spływają do nas podziękowania i gratulacje z firm uczestniczących w targach pracy i szkół średnich, którym umożliwiliśmy zwiedzanie Wydziału. Odwiedziło nas ponad 200 uczniów.

Swoją obecnością zaszczycił nas JM Rektor ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki. Uczestniczyło ponad 30 największych firm i organizacji wspierających branżę IT, byli również przedstawiciele firm globalnych.

„Było fantastycznie - najlepsze i najciekawsze targi pracy na jakich byłam, a byłam na wielu” – Marzena Zasińska–Igła, Technopark Pomerania.

Fotoreportaż z rabbIT_2014

rabbIT_2014

Wszyscy też zauważyli i pamiętają maskotkę r@bbita (na zdjęciu trzecia z prawej). Foto: Paula Mistak

 

Napisał o nas Głos Szczeciński: "R@bbit 2014: Zobaczyliśmy latające cudeńka szczecińskich studentów"

Przeczytaj o nas również na Portalu Edukacyjnym Miasta Szczecin.

Partnerzy WI ZUT

Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydział realizuje projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-00

KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydział Informatyki realizuje projekt pt. "Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka" Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-131/09-00

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności TEWI - Platforma Informatyczna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Platforma Informatyczna TEWI" Nr umowy POIG.02.03.00-00-028/09

Google+