2014:11:262014:11:272014:11:282014:11:292014:11:302014:12:012014:12:022014:12:03
Środa, 26 listopada 2014 • imieniny: Delfiny, Lechosława • dzień tygodnia parzystego
• WIZUT

IT Academic Day

AKTUALNOŚCI

Z wizytą w IAI S.A.

foto WIZUT

20 listopada 2014 roku na zaproszenie Prezesa IAI S.A. Pawła Fornalskiego Dziekan Wydziału Informatyki prof. Antoni Wiliński wraz z Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Otoczeniem dr Anną Barcz złożyli wizytę w siedzibie firmy. IAI S.A. to firma o szczególnym znaczeniu dla naszego Wydziału.

Jej twórcą i prezesem jest nasz absolwent Paweł Fornalski. To jedyna szczecińska spółka informatyczna ulokowana na warszawskiej giełdzie w grupie spółek należących do New Connect. Spółkę łączą z naszym Wydziałem szczególne relacje - bardzo charakterystyczne dla nowoczesnego modelu uniwersyteckiego z wzajemnym przenikaniem wiedzy i technologii. Od kilku lat spółka sugeruje pożądane zmiany w programach kształcenia. Dziś w odpowiedzi na prośbę studenckiego koła naukowego "Create My Site" prowadzi szkolenie z zakresu technologii webowych cieszące się ogromnym zainteresowaniem studentów, także nie należących do tego koła.

Obecnie spółka IAI S.A. to kwitnący podmiot gospodarczy o nieograniczonych perspektywach, zatrudniający na kilkuset metrach powierzchni biurowej ponad 80 osób z siedzibą w najnowocześniejszym biurowcu Szczecina - Piast Office Center. Dzięki realizowanym inwestycjom, wkrótce w IAI będzie pracowało 110 osób, a docelowo ponad 200.

Podczas spotkania omówiono kierunki kontynuacji współpracy, zasady realizacji staży i praktyk dla studentów Wydziału Informatyki, obszary wsparcia naszej edukacji poprzez uczestnictwo doświadczonych praktyków w dydaktyce. Dziekan został szczegółowo zapoznany z procesem wytwarzania oprogramowania przez lidera krajowego rynku e-commerce, jego zapleczem sprzętowym i planami rozwoju.

Dziekan - składając życzenia biznesowej pomyślności - stwierdził, że i nasz Wydział, i cały Szczecin może być dumny ze spółki IAI S.A. tak reprezentatywnej dla dynamicznie rosnącego segmentu IT w naszym pięknym mieście.

Król przyjął Dziekana na Zamku

fotoreportaż

Fotoreportaż

Anonsowana w ubiegłym tygodniu obrona pracy doktorskiej Tomasza Króla zakończyła się pełnym sukcesem. 21 listopada 2014 roku Rada Wydziału Informatyki po trzygodzinnej obronie w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka panu Tomaszowi Królowi.

Gratulujemy!

Dr inż. Tomasz Król w związku z tym sukcesem wydał przyjęcie na Zamku Książąt Pomorskich, w którym udział wziął Dziekan, prof. Antoni Wiliński, Promotor prof. Leonard Rozenberg, Recenzenci - prof. Józef Lisowski oraz dr hab. Marcin Ziółkowski, a także rodzina szczęśliwego młodego Doktora.

Wizyta uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Gryfic

20 listopada 2014 roku Wydział Informatyki odwiedzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Gryfic. Dr inż. Radosław Maciaszczyk przeprowadził wykład, w którym wyjaśniał jak zacząć programować w Androidzie. Ofertę dydaktyczną Wydziału przedstawił Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Piotr Piela. Uczniowie, pod okiem dra inż. Grzegorza Śliwińskiego i mgra inż. Marka Federczyka, zajrzeli  do serca wydziałowej sieci informatycznej - serwerowni i do Centrum Edukacji i Badań HP.

fotoreportaż

Fotoreportaż

Wielki sukces naszego adiunkta na międzynarodowej konferencji

Kilka dni temu (5-7.11.2014) na 13. Międzynarodowej Konferencji Computer Information Systems & Industrial Management Applications w Ho Chi Minh City w Wietnamie dr inż. Imed El Fray jako główny Autor publikacji "Protection Profile for secure sensitive information system on mobile devices", zgłoszonej wspólnie z dr inż. Tomaszem Hylą i mgr inż. Włodzimierzem Chocianowiczem, otrzymał prestiżową nagrodę Konferencji - Best Paper.

Artykuł powstał w Zespole Ochrony Informacji, który tworzą Imed El Fray, Jerzy Pejaś, Włodzimierz Chocianowicz, Tomasz Hyla i Witold Macków,  w ramach projektu NCBiR "Urządzenia Mobilne do Ochrony Informacji Niejawnych".

Pierwszemu Autorowi i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy. To oczywiście dobry omen przed zbliżającym się kolokwium habilitacyjnym dra El Fraya.

Best Paper Award

Zawiadamienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Króla

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 września 2011r.

(Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1200)

zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Tomasza Króla

która odbędzie się 21 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w sali 128

Wydziału Informatyki ZUT, Szczecin, ul. Żołnierska 49

Temat rozprawy doktorskiej:

Hybrid Optimization Algorithms applied to Model Reduction of EMI in GALS Systems

Wykorzystanie algorytmów optymalizacji hybrydowej do modelowania redukcji zjawisk interferencji elektromagnetycznej w układach GALS

Promotor:
dr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Lisowski
Akademia Morska w Gdyni

dr hab. inż. Marcin Ziółkowski – Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału www.wi.zut.edu.pl/obrony.

DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI

prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński

Kompetencje społeczne nie tylko w teorii

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym zobligowała uczelnie do wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, w ramach których wyodrębniono trzy grupy kompetencji, w które powinni być wyposażani absolwenci uczelni wyższych. Są to wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Studenci Wydziału Informatyki mogą obserwować wysokie kompetencje społeczne dwóch pracowników naszego Wydziału, którzy angażują się w życie społeczne Szczecina kandydując do Rady Miasta Szczecin.

Michał TwardochlebMichał Twardochleb, adiunkt na Wydziale Informatyki, od wielu lat angażuje się w akcje wspierające rozwój sektora IT na różnych poziomach: od uczelni, poprzez administrację, po biznes. Aktywnie działa na rzecz współpracy międzyuczelnianej lokalnie i na arenie międzynarodowej. Wiedzę z zakresu zarządzania projektami i komercjalizacji badań wykorzystuje organizując Krajową Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki oraz konferencję r@bbIT, poświęconą relacjom akademicko-biznesowym w branży IT, a także działając na rzecz uruchomienia programu staży dla szczecińskich naukowców w szczecińskich przedsiębiorstwach. Drugą kadencję pełni społecznie funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Informatyki. Studenci wskazują go w gronie najlepszych wykładowców naszego Wydziału.

Arkadiusz SkrzypińskiArkadiusz Skrzypiński, pracownik Wydziału Informatyki od 1995 roku, paraolimpijczyk z Igrzysk w Londynie, reprezentant Polski w parakolarstwie, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata to druga z postaci, która wyróżnia się swoją aktywnością społeczną. Od przedszkoli po uczelnie wyższe motywuje do działania, przełamywania barier, do aktywności społecznej. Jest zaangażowany w pomoc wielu fundacjom. Za promowanie naszego miasta na świecie został wyróżniony Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina, jest również ambasadorem kampanii społecznej Szczecin_z całego serca polecam. Jego obszar działalności społecznej to przestrzeń miejska jako miejsce aktywności dla całych rodzin.

Zachęcamy do potraktowania wyborów jako pracy domowej z obszaru kompetencji społecznych. Udział w wyborach – głosowanie - jest przywilejem i obowiązkiem każdego obywatela.

Nagrody i odznaczenia dla pracowników Wydziału Informatyki

fotoreportaż

Fotoreportaż

14 października 2014 roku Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wręczył nagrody wyrózniającym się pracownikom naszej uczelni. Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy Wydziału Informatyki.

Indywidualne nagrody J.M. Rektora ZUT za osiągnięcia twórcze otrzymali:

Nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe:

I stopnia
dr inż. Jarosław Jankowski

II stopnia
dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
dr inż. Przemysław Korytkowski

III stopnia
dr inż. Paweł Forczmański
dr inż. Krzysztof Małecki
dr hab. inż. Radosław Mantiuk
dr hab. inż. Grzegorz Ulacha

Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

dr inż. Przemysław Korytkowski
dr inż. Krzysztof Małecki

24 października 2014 roku podczas uroczystej promocji doktorów habilitowanych i doktorów wręczono odznaczenia państwowe przyznane pracownikom uczleni. W tym gronie znalazł się dr inż. Krzysztof Makles z naszego wydziału, który odebrał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Partnerzy WI ZUT

Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydział realizuje projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-00

KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydział Informatyki realizuje projekt pt. "Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka" Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-131/09-00

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności TEWI - Platforma Informatyczna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Platforma Informatyczna TEWI" Nr umowy POIG.02.03.00-00-028/09

Google+