2014:08:022014:08:032014:08:042014:08:052014:08:062014:08:072014:08:082014:08:09
Sobota, 02 sierpnia 2014 • imieniny: Alfonsa, Kariny • 21,2°C
• WIZUT

AKTUALNOŚCI

Nabór na drugą edycję studiów podyplomowych "Poligrafia i Media Cyfrowe"

Poligrafia i Media Cyfrowe

Do 30 września 2014 roku trwa nabór na drugą edycję studiów podyplomowych "Poligrafia i Media Cyfrowe" prowadzonych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.

Unikatowe w skali kraju studia, są odpowiedzią na trendy rynkowe w obszarze informatyzacji procesów poligraficznych i rozwoju publikacji elektronicznych.

Program nauczania obejmuje 3 obszary: procesy i techniki poligraficzne, projektowanie i dystrybucja treści cyfrowych, kontrola jakości i zarządzanie barwą.
Zajęcia są połączeniem wiedzy teoretycznej z dużą ilością praktyki oraz aktywnym uczestnictwem słuchaczy. Zajęcia prowadzone są w laboratorium poligraficznym wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia.

Więcej na stronie poligrafia.zut.edu.pl
Kontakt: aolejnik@zut.edu.pl, tel. 609 971 555

Najlepsi nauczyciele Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji zdaniem studentów

Na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej przez studentów wszystkich kierunków naszego Wydziału następujący nauczyciele akademiccy Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji uzyskali najwyższe oceny:

  1. dr inż. Mirosław Łazoryszczak, 4,91
  2. dr inż. Krzysztof  Makles, 4,84
  3. dr Małgorzata Pelczar, 4,8
  4. dr Dorota Majorkowska-Mech, 4,68
  5. dr inż. Remigiusz Olejnik, 4,62

Ankietyzacja przeprowadzana jest przez studentów całkowicie niezależnie, bez jakiegokolwiek udziału władz i administracji Wydziału. Nauczyciel uzyskuje ocenę wyłącznie wtedy, gdy ocenia go więcej niż 10 studentów.
Na naszym Wydziale ocena ta jest jednym z kilku kryteriów mających wpływ na zarobki nauczyciela.

Najlepsi nauczyciele Katedry Systemów Multimedialnych zdaniem studentów

Na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej przez studentów wszystkich kierunków naszego Wydziału następujący nauczyciele akademiccy Katedry Systemów Multimedialnych uzyskali najwyższe oceny:

  1. dr inż. Piotr Czapiewski 4,92
  2. mgr inż. Łukasz Mazurowski 4,91
  3. dr inż. Anna Samborska-Owczarek 4,84
  4. mgr inż. Bartosz Bazyluk 4,78
  5. prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński 4,72

Ankietyzacja przeprowadzana jest przez studentów całkowicie niezależnie, bez jakiegokolwiek udziału władz i administracji Wydziału. Nauczyciel uzyskuje ocenę wyłącznie wtedy, gdy ocenia go więcej niż 10 studentów. Na naszym Wydziale ocena ta jest jednym z kilku kryteriów mających wpływ na zarobki nauczyciela.

Studenci WI ZUT najważniejszym beneficjentem wejścia Samsunga do Szczecina

Samsung LABO23 czerwca br. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisał list intencyjny z firmą Samsung Electronics Polska w zakresie stworzenia kursu dla studentów pod nazwą „Samsung LABO”.

Wydział Informatyki był reprezentowany przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Antoniego Wilińskiego oraz koordynatora projektu „Samsung LABO” z ramienia Wydziału Informatyki dr inż. Radosława Maciaszczyka. Obecni byli także liczni pracownicy oraz studenci naszego Wydziału.

Podpisany list intencyjny stwarza studentom Wydziału Informatyki oraz Wydziału Elektrycznego możliwość jako pierwszym w Polsce uczestniczenia w unikatowym projekcie dzięki któremu, uzyskają dostęp do najnowszych na świecie technologii mobilnych, a także zapoznają się ze specyfiką biznesową potrzebną do wdrożenia własnego projektu.

Rekrutacja   na   kurs   dokształcający   możliwa   jest  pod  adresem wi.zut.edu.pl/rejestracja-labo.
Studenci z kierunku Informatyki będą mogli zapisać się na  kurs  w ramach jednej ze ścieżek technologicznych (Android, Tizen, Smart  TV).

Wszelkie pytania można kierować osobiście do koordynatora projektu  dr  inż.  Radosława  Maciaszczyka  lub  korzystając z poczty elektronicznej na adres rmaciaszczyk@wi.zut.edu.pl.

Samsung LABO - fotoreportaż

Fotoreportaż

Nowi doktorzy w dyscyplinie Informatyka - Agnieszka Kamińska i Paweł Ziemba

Paweł Ziemba doktorem nauk technicznych - fotoreportaż

Paweł Ziemba: fotoreportaż

Agnieszka Kamińska doktorem nauk technicznych - fotoreportaż

Agnieszka Kamińska: fotoreportaż

24 czerwca br. odbyły się na Wydziale Informatyki dwie obrony prac doktorskich: mgra inż. Pawła Ziemby, doktoranta w Katedrze Inżynierii Systemów Informatycznych i mgr inż. Agnieszki Kamińskiej, doktorantki w Katedrze Inżynierii Oprogramowania.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwały o nadaniu kandydatom stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Na obronie mgra Pawła Ziemby obecni byli Recenzenci:

prof. Arkadiusz Orłowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i dr hab. Izabela Rejer z naszego Wydziału oraz Promotor pracy, prof. Ryszard Budziński.

Na obronie mgr Agnieszki Kamińskiej, (przewód realizowany wg znowelizowanej już Ustawy) obecni byli Recenzenci:

prof. Włodzimierz Khadzhynow z Politechniki Koszalińskiej i prof. Ryszard Budziński z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Promotor pracy, prof. Włodzimierz Bielecki.

GRATULUJEMY!

Sukces Zespołu Ochrony Informacji pod kierownictwem dra inż. Jerzego Pejasia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (wykonawca projektu: Zespół Ochrony Informacji Katedry Inżynierii Oprogramowania WI ZUT) Unizeto Technologies SA oraz Wojskowa Akademia Techniczna otrzymały wspólnie srebrny medal podczas 113 Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine”, które odbyły się w dniach 30 kwietnia – 11 maja 2014 w Paryżu. Jury doceniając koncepcję architektoniczną, nagrodziło zaprezentowane mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej.

Zwycięskie rozwiązanie mobilne – MOBINFOSEC – realizuje funkcjonalności wynikające z wymagań modelu ORCON. Jego podstawę stanowią: zaawansowany moduł kryptograficzny klasy secret protection i polityki dostępu, pozwalające na generowanie odpowiednich scenariuszy biznesowych ochrony informacji. Urządzenie opracował zespół ekspertów z: Unizeto Technologies SA ze Szczecina, Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Zespół Ochrony informacji, Wydział Informatyki) ze Szczecina.

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine” odbyła się pod patronatem Prezydenta Francji. Wydarzenie organizowane jest od 1901 roku i poświęcone jest transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Nazwa targów pochodzi od nazwiska ich inicjatora – Louisa Lépine’a. Impreza jest szeroko nagłaśniana w mediach i co roku przyciąga rzesze zwiedzających.

Radosław Mantiuk doktorem habilitowanym nauk technicznych

Potwierdzeniem spektakularnego sukcesu dra Radosława Mantiuka na posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej stało się głosowanie członków Rady Wydziału na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br.

Rada Wydziału po zapoznaniu się z pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych oraz treścią Uchwały Komisji Habilitacyjnej (wraz z obszernym uzasadnieniem) podjęła Uchwałę o nadaniu drowi inż. Radosławowi Mantiukowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Uchwała ta stała się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Nowemu Doktorowi Habilitowanemu serdecznie gratulujemy i witamy w gronie Rady Wydziału!

Radosław Mantiuk

Partnerzy WI ZUT

Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydział realizuje projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-00

KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydział Informatyki realizuje projekt pt. "Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka" Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-131/09-00

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności TEWI - Platforma Informatyczna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Platforma Informatyczna TEWI" Nr umowy POIG.02.03.00-00-028/09

Google+