Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, która weszła w życie z dniem 22.11.2019 r., informujemy, że od 1 grudnia do 31 grudnia 2019r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
Zainteresowanych odsyłamy na stronę MNiSW.

Informujemy, iż z uwagi na okres świąteczny oraz termin wysyłania wniosków do MNiSW, prosimy o:

  • składanie wniosków w wersji papierowej (wydruk w formacie pdf, z systemu OSF), w Dziale Nauki – pok. 203, (do 16 grudnia br. )
  • oraz przesyłanie w/w wniosków w wersji elektronicznej (pdf) na adres: kolszewska@zut.edu.pl

Osobą uprawnioną do składania wniosku o stypendium – zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm jest w ZUT prorektor ds. nauki.

Nieczynny dziekanat

W dniach 09-10.12.2019 r. Dziekanat dla studentów będzie nieczynny (dot. p.12 i p.13)

Przepraszamy za utrudnienia.

Rusza III edycja programu "Legia Akademicka"

W związku z utrzymującym się bardzo dużym zainteresowaniem studentów edukacją wojskową oraz praktycznym przeszkoleniem wojskowym, od nowego roku akademickiego 2019/2020 rusza kolejna, III już edycja programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”. Program jest realizowany od roku akademickiego 2017/2018 z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło już 60 studentów naszej Uczelni.

Więcej informacji.