Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
 1. VLEE: Visual Literacy For Engineering Education
  dr hab. inż. Przemysław Różewski
  ERASMUS+, Partnerstwo strategiczne
  2019-2021
 2. Nieinwazyjne metody redukcji zjawiska habituacji w marketingu elektronicznym
  dr hab. inż. Jarosław Jankowski
  NCN, OPUS 14
  2018-2021

 3. Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych
  dr inż. Wojciech Sałabun
  NCN, OPUS 15
  2019-2021

 4. Empowering Female Engineering Entrepreneurs
  dr hab. inż. Przemysław Różewski
  ERASMUS+, Partnerstwo strategiczne
  2018-2020

 5. Konstrukcje zbiorów obrazów całkowych do szybkiej ekstrakcji cech uczenia maszynowego w zadaniach detekcji
  dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
  Narodowe Centrum Nauki, OPUS 11
  2016/21/B/ST6/01495
  2017-2020

 6. Wspomaganie procesów rozprzestrzeniania treści marketingowych w mediach społecznościowych
  dr hab. inż. Jarosław Jankowski
  Narodowe Centrum Nauki, OPUS 11
  2016/21/B/HS4/01562
  2017-2020

 7. Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności
  mgr inż. Wojciech Franciszek Sałabun
  Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 12
  2016/23/N/HS4/01931
  2017-2020

 8. Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce
  dr hab. inż. Przemysław Korytkowski
  MNiSW, DIALOG
  2017-2019
  WWW: http://excellence-project.zut.edu.pl

 9. Digital Skills Accelerator
  dr hab. inż. Przemysław Różewski
  ERASMUS+
  2017-2019
  (więcej o projekcie)
  WWW: http://www.digitalskillsaccelerator.eu

 10. Engineering Student Centered Learning Approaches
  dr hab. inż. Przemysław Różewski
  ERASMUS+, Partnerstwo strategiczne
  2017-2019

 11. Popularyzacja - poprzez prezentację artykułu na międzynarodowej konferencji naukowej – deskryptorów odcieni szarości zastosowanych do obiektów wyekstrahowanych z obrazów cyfrowych
  dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski
  NCN, MINIATURA 1
  2017-2018 (zakończony)

 12. System wsparcia ośrodków terapii behawioralnej pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi
  dr inż. Joanna Kołodziejczyk
  Finansowanie otrzymane w konsorcjum z PSTB, „NADAM”, Dolnośląska Szkoła Wyższa
  NCBiR, Innowacje Społeczne
  IS - 2/55/NCBR/2015
  2015-2018 (zakończony)

 13. Synteza obrazów uwzględniająca kierunkowość widzenia
  dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT
  Narodowe Centrum Nauki, OPUS
  2013/09/B/ST6/02270
  2014-2017 (zakończony)

 14. Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej
  prof. Jerzy August Gawinecki, Koordynator WI: dr hab. inż. Jerzy Pejaś
  Finansowanie otrzymane w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną i Unizeto Technologies S.A.
  NCBiR, Program Badań Stosowanych
  PBS1/B3/11/2012
  2012-2015 (zakończony)

 15. Bezstratny kodek dźwięku z automatyczną identyfikacją i klasyfikacją danych akustycznych
  dr inż. Grzegorz Ulacha, prof. ZUT
  Projekt badawczy własny NCN 
  N N516 492240
  2011-2014 (zakończony)

 16. Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  mgr inż. Tadeusz Klinger
  OPI, POIŚ 13.1
  2009-2013 (zakończony)

 17. Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka
  mgr inż. Monika Ciszak
  NCBiR, POKL 4.1.2
  2009-2013 (zakończony)

 18. Platforma Informatyczna TEWI
  prof. dr hab. Liliana Byczkowska-Lipińska, Koordynator WI: prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
  Finansowanie otrzymane w konsorcjum z Politechniką Łódzką
  NCBiR, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (2.3 POIG)
  POIG.02.03.00-00-028/09, 
  2010-2013 (zakończony)

 19. Ocena jakości obrazów generowanych technikami grafiki komputerowej
  dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT
  Projekt badawczy własny NCN 
  N N516 508539
  2010-2013 (zakończony)

 20. Komputerowe metody wspomagania procesu kształtowania głosów chóralnych
  dr inż. Edward Półrolniczak
  Projekt badawczy własny NCN 
  N N516 517539
  2010-2013 (zakończony)

 21. Klasyfikacja danych multimedialnych wykorzystująca sprzętowe wspomaganie obliczeń
  dr inż. Paweł Forczmański
  Projekt badawczy własny NCN 
  2011-2013 (przedłużony do 2014 - zakończony)

 22. Algorytmy do oceny zdolności do uogólnienia maszyn uczących się w terminach Statystycznej Teorii Uczenia Vapnika
  dr hab. Przemysław Maciej Klęsk
  Projekt badawczy własny NCN
  N N516 424938
  (zakończony)

 23. Badanie wpływu parametrów sondażu morskiego na dokładność uzyskanego modelu dna z użyciem symulatora echosondy wielowiązkowej
  dr Wojciech Ryszard Maleika, prof. ZUT
  Projekt badawczy własny NCN
  N N526 073038
  (zakończony)

 24. Percepcyjna analiza obrazów cyfrowych uwzględniająca charakterystykę aparatu widzenia człowieka
  dr Anna Monika Lewandowska, prof. ZUT (Tomaszewska) 
  Projekt badawczy własny NCN 
  N N516 193537
  2010-2013 (zakończony)

 25. Aero user-friendly SIMulation-based dIstant Learning (ASIMIL)
  Prof. Roger Lalanne
  Kierownik zespołu „Simulation”: prof. dr hab. inż. Orest Popov
  5 Program Ramowy UE
  IST-1999-11286
  2000-2003 (zakończony)
  https://cordis.europa.eu/project/rcn/60442/factsheet/en