Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

stypendyści Prezydenta Miasta Szczecina

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina realizowany jest od 11 lat i wpisuje się w działania związane z projektem Akademicki Szczecin realizowanym przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi. Od 2010 roku wyróżniono w sumie 263 stypendystów, w tym 151 doktorantów i 142 studentów. W tegorocznej edycji łącznie wpłynęło 75 wniosków. Ostatecznie nagrodzono dziesięcioro studentów i dziewięcioro doktorantów. W tegorocznej edycji nagrodę z rąk Prezydenta otrzymali dwaj nasi studenci: Andrii Shekhovtsov oraz Bartłomiej Kizielewicz.

Andrii Shekhovtsov jest współautorem 20 opublikowanych artykułów naukowych, a także bierze czynny udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Kolejny nagrodzony student Wydziału to Bartłomiej Kizielewicz, który jest współautorem 23 opublikowanych artykułów naukowych. Uczestniczył w realizacji dwóch projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz jest w trakcie realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Studenci pracują naukowo w zespole badawczym Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, którego kierownikiem jest dr inż. Wojciech Sałabun. Nasi Laureaci uzyskali również w bieżącym roku prestiżowe stypendia przyznawane przez ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych studentów w dziedzinie nauk techniczno-inżynieryjnych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Systemy wbudowane

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnym studia podyplomowe „Programowanie z elementami systemów wbudowanych". Dziewiąta edycja rozpocznie się w październiku 2021.
Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.

Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 4800 zł, z możliwością płatności w ratach.

Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5667
lub pan Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5642

studia podyplomowe - programowanie komputerów

W dniu 01.07.2021 r. rozpoczynamy nabór na VI edycję SP Programowanie komputerów.

Termin rekrutacji upływa 26.09.2021 r.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności.
W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2021 roku, a zakończą w czerwcu 2022 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze). 

Całkowity koszt studiów wynosi 4.000 zł., płatny w dwóch ratach.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu
  • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem strony: https://irk.zut.edu.pl oraz złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),
  • aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na 18 osób.
O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.105)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

W związku z procedurami wprowadzonymi na czas epidemii, przed wizytą na Wydziale Informatyki, kandydata prosi się o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr 91 449 56 63 w celu potwierdzenia tej wizyty.stypendyści Prezydenta Miasta Szczecin

Andrii Shekhovtsov oraz Bartłomiej Kizielewicz, studenci Wydziału Informatyki, otrzymali stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin za swoją ponadprzeciętną aktywność naukową oraz wysokiej jakości prace dyplomowe przygotowywane pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Sałabuna z Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej.

Andrii Shekhovtsov jest współautorem 14 opublikowanych artykułów naukowych, a także bierze czynny udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Nagrodzona praca inżynierska nosi tytuł: “Implementacja biblioteki wybranych metod MCDA w języku Python”.

Kolejny nagrodzony student Wydziału to Bartłomiej Kizielewicz, który jest współautorem 15 opublikowanych artykułów naukowych. Uczestniczył w realizacji dwóch projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz jest w trakcie realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Nagrodzona praca magisterska nosi tytuł “Badanie dokładności wybranych metod MCDA z wykorzystaniem miar podobieństwa rankingów końcowych”.

Obie prace dyplomowe są poświęcone wielokryterialnemu wspomaganiu decyzji. Tematy prac zostały wybrane przez studentów w trakcie prac badawczych, które prowadzili w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej w zespole badawczym Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, którego to zespołu też są członkami. Oprócz tego laureaci są członkami koła naukowego Machine Learning Group (MLG), a także członkami International Society on MCDM. Nasi Laureaci uzyskali również w bieżącym roku prestiżowe stypendia przyznawane przez ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych studentów w dziedzinie nauk techniczno-inżynieryjnych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Konkurs IEEE 2021

1 czerwca 2021 r komisja konkursowa dokonała oceny prac absolwentów Wydziału Informatyki ZUT, nadesłanych na Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021.

Nagrodę w konkursie otrzymał Andrii Shekhovtsov za pracę pt.: „Implementacja biblioteki wybranych metod MCDA w języku Python”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. W. Sałabuna.

Wyróżnienie otrzymał Gracjan Puch, za pracę pt.: „Opracowanie gry z gatunku RPG z proceduralnie generowaną zawartością”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Mirosława Mościckiego.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!