Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydarzenia

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Marcina Pietrasa

która odbędzie się 21 marca 2019 r. o godz. 12.30 w sali 128
Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49

Temat rozprawy doktorskiej:

Syntaktyczna i semantyczna analiza danych tekstowych
z wykorzystaniem modeli Markowa realizowanych sprzętowo

 

Promotor: dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci: dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. PCz
Politechnika Częstochowska

dr hab. Krzysztof Jassem, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału WWW.wi.zut.edu.pl/Doktoranci/Obrony.

Dziekan Wydziału Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

W dniu 26.03.2019 r. (wtorek) o godz. 10:15 w sali 25 WI2 odbędzie się seminarium naukowe na którym przedstawione zostaną dwa zagadnienia:

1. Percepcyjne metody rendering obrazów dla wyświetlaczy stereoskopowych prezentowane przez mgra inż. Marka Wernikowskiego z Katedry Systemów Multimedialnych,

2. Blokowanie pętli programowych bazujące na zastosowaniu domknięcia przechodniego grafu zależności danych prezentowane przez mgra inż. Piotra Skotnickiego z Katedry Inżynierii Oprogramowania. 

W imieniu własnym oraz Prelegentów zapraszam wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału.
W związku z możliwością wszczęcia przewodów doktorskich na Wydziale Informatyki ZUT, szczególnie zapraszam samodzielnych pracowników naukowych.

Marcin Korzeń
Prodziekan ds. Nauki, Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie