Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać do dnia 5 marca 2018 r.

Wypłata świadczeń nastąpi 12.04.2018 r., z wyrównaniem za miesiąc marzec.

Dodatkowy dyżur w przyjmowaniu wniosków dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 3 marca 2018 r. (sobota).