Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Rektor w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT w trosce o studentów, zdecydował o ich dodatkowym wsparciu stypendialnym w roku akademickim 2019/2020. Uprawnieni studenci otrzymają dziesiąte/piąte stypendium: socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora. Świadczenia zostaną wyjątkowo wypłacone w miesiącu lipcu 2020 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej ZUT.

Od dnia 18 kwietnia 2020 r. do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, wprowadzono czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych.

Zmiany w Zarządzeniu nr 64 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz wprowadzające czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych w związku z występowaniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się Wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 64 Rektora ZUT

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę finansowaną z funduszu stypendialnego.
Zapisy par. 16 Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT, wprowadzonego Zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. regulują zasady przyznawania studentom zapomóg.

Więcej informacji na stronie ZUT.

ZARZĄDZENIE NR 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ZARZĄDZENIE NR 61 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2019/2020