Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH na rok akad. 2018/2019
(Obowiązują nowe druki zgodnie z Zarządzeniem nr 73 Rektora ZUT z dnia 14 września 2018 r.)

DNI I GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA w godz. 10.00 - 13.00
CZWARTEK w godz. 13.00 – 16.00

SOBOTA 6 i 13 października 2018 w godz. 9.30-14 (studia niestacjonarne)

Zapraszamy do składania wniosków od dnia 24 września 2018 r. w pokoju 13

Nabór wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe informacje: 
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-i-akademiki/stypendium-ministra-za-wybitne-osiagniecia-20182019.html

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 14 września 2018 r. w pok. 13 WI1.