Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zawiadamienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Macieja Buraka

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Macieja Buraka

która odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 10.15 w sali 128

Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49

Temat rozprawy doktorskiej:

Application of inhomogeneous contonuous time Markov chains for call center modeling

(Modelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym)

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej BrykalskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz CzachórskiPolitechnika Śląska w Gliwicach

prof. dr hab. inż. Jerzy ŚwiątekPolitechnika Wrocławska

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej
Wydziału Informatyki https://www.wi.zut.edu.pl/pl/wydzial/rada-wydzialu/obrony-prac-doktorskich.

Dziekan Wydziału Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Targi Pracy KARIERA 2018

Już 27 listopada 2018 r. (wtorek) odbędą się IX Targi Pracy KARIERA 2018 organizowane przez uczelniane Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Targi będą miały miejsce na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy Al. Piastów 42 w Szczecinie i odbędą się w godzinach od 10.00 do 15.00. Na targach będą obecne firmy i instytucje oraz pośrednicy pracy ze Szczecina, regionu i Polski.

Studentom i absolwentom targi dają możliwość poznania działalności różnych firmy i instytucji, umożliwiają bezpośredni kontakt z pracodawcami. Nie jest to czas zebrania nowych długopisów i gadżetów, a okazja do poznania rekrutera, szefa firmy czy managera, możliwość znalezienia miejsca na praktykę, staż, pracę na etacie lub dorywczą.

Co oprócz targów?

Targom towarzyszą dodatkowe wydarzenia, czyli warsztaty, wykłady, prezentacje.

Więcej na stronie ZUT: Targi Pracy KARIERA 2018

oraz: www.targipracy.zut.edu.pl

Okresowe badania lekarskie – studia stacjonarne

Badania lekarskie dotyczą tylko tych studentów, którzy nie posiadają ważnych badań oraz którym w roku akademickim 2018/2019 upływa termin ważności badania. Badania lekarskie studentów studiów stacjonarnych będą przeprowadzane od 22 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Studenci będą badani w Poradni Ogólnej ul. Bohaterów Warszawy 51 (tel. 91 449 45 34, 91 449 44 22) w wyznaczonych terminach – poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00-14.00
wtorek w godz.: 10.00-13.00 oraz 13.30-18.00

Student zgłaszający się do przychodni powinien posiadać:

  • skierowanie na badania lekarskie wydane przez Dziekanat ze szczegółową charakterystyką stanowisk
  • dokument tożsamości,

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu studiów ZUT w Szczecinie, student zobowiązany do poddawania się badaniom lekarskim określonym przez Uczelnię.

{pliki 2018/studenci/1}