Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Organizacja pracy na Wydziale Informatyki od 26 marca 2020 roku do odwołania

Szanowni Państwo,
w związku z Zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania administracja wydziałowa oraz pion techniczny pracują głównie w trybie pracy zdalnej.

Sprawy studenckie:

Tel. : +48 91 449 56 70, 91 449 55 03, e-mail: dzwi@zut.edu.pl

Pozostałe sprawy:

Tel.: 91 449 56 60, e-mail: wi@wi.zut.edu.pl
oraz dodatkowy adres mailowy dla spraw pracowników Katedr: admkatedry@wi.zut.edu.pl

 1. Kierownik dziekanatu: e-mail: dwisniewska@wi.zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 55 19
 2. Główny specjalista ds. kształcenia: e-mail: dkostarelas@wi.zut.edu.pl,  tel.: + 48 91 449 55 97
 3. Kierownik Sekcji dydaktyki: e-mail: iszymkowicz@zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 55 18
 4. Sekcja dydaktyki:
     sprawy studenckie: dyżury, e-mail: dzwi@zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 56 70;
     pomoc materialna dla studentów: dyżury, e-mail: Agata.Kostarelas@zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 55 03;
 5. Plany zajęć dydaktycznych: e-mail: plany@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 71.
 6. Kierownik Sekcji Administracyjno-informatycznej: e-mail: ischeibe@wi.zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 56 67
 7. Kierownik Sekcji nauki i finansów: e-mail: jrafalska@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 60
 8. Sekcja nauki i finansów oraz sekcja Administracyjno-informatyczna: dyżury, e-mail: wi@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 60
 9. Pełnomocnik Dziekana ds. Technicznych: e-mail: gsliwinski@zut.edu.pl, : +48 91 449 55 21
 10. Administratorzy sieci komputerowej: e-mail: admin@wi.zut.edu.pl,  tel.: +48 91 449 55 22
 11. Serwis komputerowy: e-mail: serwis@wi.zut.edu.pl , tel.: + 48 91 449 56 01 
 12. Administrator obiektów dydaktycznych: e-mail: djankowski@wi.zut.edu.pl, : +48 91 449 55 20

Jednocześnie informuję, że nauczyciele akademiccy pracują zdalnie. Proszę kontaktować się z nimi za pomocą poczty elektronicznej oraz MS Teams.

Portiernie Wydziału funkcjonują bez zmian, ale obowiązuje zakaz wstępu do budynków osób spoza Uczelni.

Bardzo proszę w pierwszej kolejności korzystać z bezpiecznych form kontaktu tj.: poczta elektroniczna, MS Teams , kontakt telefoniczny, a przybycie na Wydział w sprawach administracyjnych i technicznych proszę uzgadniać telefonicznie lub mailowo. 

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 25.03.2020 w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

plik PDF

 

 

Zdalne zajęcia na Wydziale Informatyki

Od dnia 18 marca 2020 r. zajęcia na Wydziale Informatyki mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość. Zajęcia takie będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem. Liczba zajęć w trybie kształcenia na odległość zależy od możliwości nauczycieli odpowiedzialnych za dany przedmiot oraz od specyfiki przedmiotu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o śledzenie informacji przekazywanych na bieżąco przez nauczycieli oraz władze wydziału, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy Microsoft Teams, a także dołączanie do zajęć już uruchomionych w trybie zdalnym.

Przewiduję, że od najbliższej soboty, tj. 21 marca 2020 r. zajęcia prowadzone w trybie kształcenia na odległość zostaną odpowiednio oznaczone w planie.

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT
Dziekan Wydziału Informatyki

Automatyczne przedłużenie okresu ważności legitymacji studenckiej

Szanowni studenci, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckiej do 31 maja 2020 roku! Zwracamy się z prośbą o śledzenie bieżących komunikatów Uczelni.

źródła: zut.edu.pl i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego