Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Dyżur ekspercki: „Aspekty administracyjno-finansowe i zarządzanie w projektach Horyzontu 2020”

RCIiTT zaprasza wszystkich zainteresowanych przygotowaniem i złożeniem wniosku do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz przedstawicieli jednostek już realizujących projekty na dyżur ekspercki, który odbędzie się 26 września br. w godz. 8:00 – 15:00 w siedzibie RCIiTT.

Dyżur ekspercki ma formę jednogodzinnych indywidualnych spotkań i zostanie poprowadzony przez p. Angelikę Łysiak, specjalizującą się w Programach Ramowych UE.
Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja do 23 września br.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Angelika.Lysiak@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 47 23.

Narodowe Centrum Nauki otworzyło kolejny nabór wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA

W tej edycji znacznie zwiększono budżety wszystkich trzech konkursów. Na OPUS 16 przeznaczono 350 mln zł, na PRELUDIUM 16 – 40 mln zł, zaś na SONATĘ 14 – 90 mln zł.

OPUS 16 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

PRELUDIUM 16 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

Począwszy od ogłoszonych we wrześniu konkursów, w celu stworzenia warunków do wzrostu mobilności naukowców, zarówno krajowej, jak i zagranicznej, Rada NCN wprowadziła zmiany w zakresie finansowania etatów w grantach NCN. Ustanowiono dodatkowy warunek dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach typu post-doc. Nie mogą one być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc .

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-14-ogloszenie-konkursow

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia.

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 października 2018 r. (sobota) o godz. 9:00 w Auli 126 WI 2 im. profesora Jerzego Sołdka przy ul. Żołnierskiej 52 w Szczecinie

Obecność na immatrykulacji jest obowiązkowa.

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Uroczystość odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, przy al. Piastów 45, w Szczecinie

Obecność na immatrykulacji jest obowiązkowa.