Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Poparcie dla postulatów środowiska nauczycielskiego

UCHWAŁA nr 92/2018/2019
Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla postulatów środowiska nauczycielskiego

Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 16.04.2019 r w głosowaniu tajnym większością ważnie oddanych głosów wyraża poparcie dla postulatów środowiska nauczycielskiego.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

36 - Uprawnionych do głosowania 
27 - Obecnych na posiedzeniu uprawnionych do głosowania 
27 - Oddanych głosów ważnych 
20 - Głosów „TAK” 
3 - Głosów „NIE” 
4 - Wstrzymujących się od głosowania 

Przewodniczący Rady Wydziału
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Tentative Schedule Disributed Systems

Zapraszamy na wykłady Prof. Nabendu Chaki z Uniwersytetu w Kalkucie: 22 maja - 8 czerwca 2019 r.

Wykłady oraz zajęcia praktyczne odbywać się będą w budynku nr 1 Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 49. Wszelkie informacje na temat prelegenta dostępne są na stronie: http://cucse.org/faculty/cucse/nabendu-chaki/

Plan i tematyka zajęć w załączeniu.