Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Skład Kolegium Wydziału Informatyki na kadencję 2020 – 2024

 1. dr hab. inż. Jerzy Pejaś prof. ZUT – dziekan, przewodniczący
 2. dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT - prodziekan ds. organizacji i rozwoju
 3. przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
 4. dr inż. Mirosław Łazoryszczak - prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 5. dr inż. Piotr Błaszyński - prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 6. dr inż. Anna Barcz - prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 7. mgr Dorota Wiśniewska-Olech - kierownik dziekanatu
 8. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki – kierownik Katedry Inżynierii Oprogramowania
 9. dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT – kierownik Katedry Systemów Multimedialnych
 10. dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT – kierownik Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych
 11. dr inż. Piotr Dziurzański – kierownik Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji
 12. dr hab. inż. Marcin Pluciński – kierownik Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej
 13. dr Dorota Majorkowska-Mech - przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 14. prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow
 15. dr hab. inż. Imed El Fray, prof. ZUT
 16. dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT
 17. dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT
 18. dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
 19. dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT
 20. dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT
 21. dr hab. inż. Wojciech Maleika, prof. ZUT
 22. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT
 23. dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT
 24. dr hab. inż. Marek Pałkowski, prof. ZUT
 25. dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT
 26. dr hab. inż. Przemysław Różewski, prof. ZUT
 27. dr hab. inż. Grzegorz Ulacha, prof. ZUT
 28. dr inż. Piotr Piela
 29. dr inż. Radosław Maciaszczyk
 30. dr inż. Bartłomiej Małachowski
 31. mgr inż. Aneta Bera
 32. mgr inż. mgr inż. Anton Smoliński
 33. mgr inż. Cezary Wernik
 34. mgr Danuta Kostarelas
 35. inż. Jakub Dagil, przedstawiciel studentów
 36. mgr inż. Artur Karczmarczyk, przedstawiciel doktorantów
 37. lic. Dariusz Jankowski
 38. dr inż. Joanna Kołodziejczyk
 39. prof. dr inż. Jerzy Sołdek – z głosem doradczym

Kolegium Wydziału Informatyki opiniuje ważne decyzje dziekana dotyczące działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej wydziału, w szczególności:

 1. uczestniczy w ustalaniu ogólnych kierunków działalności i strategii rozwoju wydziału;
 2. opiniuje projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;
 3. wyraża opinię we wszystkich sprawach wskazanych przez dziekana niezastrzeżonych dla organów i innych gremiów uczelni;
 4. opiniuje kandydatów na funkcje kierownicze na wydziale z wyłączeniem funkcji dziekana;
 5. uczestniczy w opiniowaniu:
  a) wniosków o powoływanie, przekształcanie oraz znoszenie kierunków i specjalności studiów;
  b) programów studiów, programów studiów podyplomowych i kursów (w tym planów studiów i zakładanych efektów uczenia się);
  c) zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na wydziale;
  d) obsady zajęć dydaktycznych.