Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Skład Kolegium Wydziału Informatyki na kadencję 2020 – 2024

Stan na 30.11.2022 r. 

Dziekan 

 1. dr hab. inż. Jerzy Pejaś prof. ZUT – przewodniczący 

Prodziekani 

 2. dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT - prodziekan ds. organizacji i rozwoju, przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja 

 3. dr inż. Mirosław Łazoryszczak - prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

 4. dr inż. Piotr Błaszyński - prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

 5. dr inż. Anna Barcz - prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

Kierownicy katedr 

 6. dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT – kierownik Katedry Systemów Multimedialnych 

 7. dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT – kierownik Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych 

 8. dr hab. inż. Piotr Dziurzański, prof. ZUT – kierownik Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji*) 

 9. dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT – kierownik Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej 

Kierownik Dziekanatu  

10. mgr Dorota Wiśniewska-Olech - kierownik dziekanatu 

Przewodniczący komisji ds. jakości kształcenia i komisji programowej  

11. dr Dorota Majorkowska-Mech - przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

Przedstawiciele pracowników samodzielnych 

12. prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow 

13. dr hab. inż. Imed El Fray, prof. ZUT 

14. dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT 

15. dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT 

16. dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT 

17. dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT 

18. dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT 

19. dr hab. inż. Wojciech Maleika, prof. ZUT 

20. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT 

21. dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT 

22. dr hab. inż. Marek Pałkowski, prof. ZUT 

23. dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT 

24. dr hab. inż. Przemysław Różewski, prof. ZUT 

25. dr hab. inż. Grzegorz Ulacha, prof. ZUT 

26. dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich 

27. dr inż. Piotr Piela 

28. dr inż. Radosław Maciaszczyk 

29. dr inż. Bartłomiej Małachowski 

30. dr inż. Aneta Bera 

31. mgr inż. Anton Smoliński 

32. dr inż. Artur Karczmarczyk 

Przedstawiciele związków zawodowych 

33. lic. Dariusz Jankowski 

34. dr inż. Joanna Kołodziejczyk 

Przedstawiciele studentów i doktorantów 

35. inż. Krzysztof Warpachowicz, przedstawiciel studentów 

36. mgr inż. Łukasz Cierocki, przedstawiciel doktorantów 

Przedstawiciel z głosem doradczym 

37. prof. dr inż. Jerzy Sołdek – z głosem doradczym 

Sekretarz Kolegium Wydziału Informatyki 

38. mgr Danuta Kostarelas 

 

*) urlop bezpłatny do 31.12.2023