Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Skład Kolegium Wydziału Informatyki powołany na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.:

 • dr hab. inż. Jerzy Pejaś prof. ZUT – przewodniczący, Dziekan
 • dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT - Prodziekan ds. Nauki, Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
 • dr inż. Mirosław Łazoryszczak - Prodziekan ds. Kształcenia
 • dr inż. Piotr Piela - Prodziekan ds. Studenckich
 • mgr Dorota Wiśniewska-Olech - Kierownik Dziekanatu 
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki – Kierownik Katedry Inżynieria Oprogramowania
 • dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT – Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych
 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT – Kierownik Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych
 • dr inż. Remigiusz Olejnik – Kierownik Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji
 • dr Joanna Banaś - Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. inż. Marcin Pluciński - Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej
 • dr hab. inż. Imed El Fray, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Mariusz Borawski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Grzegorz Ulacha, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT
 • dr inż. Krzysztof Kraska
 • dr inż. Radosław Maciaszczyk
 • dr inż. Anna Barcz
 • dr inż. Adam Nowosielski
 • dr inż. Bartłomiej Małachowski
 • mgr Danuta Kostarelas
 • inż. Jakub Dagil, student
 • mgr inż. Artur Karczmarczyk, doktorant
 • prof. dr inż. Jerzy Sołdek – z głosem doradczym

Sekretarz Kolegium: mgr Danuta Kostarelas