Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Finansowanie projektów badawczych

9 maja 2024 r. ogłoszony został nabór ofert uczelni w ramach projektu "Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności" finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Nabór prowadzony jest na podstawie Zaproszenia Ministra Nauki i trwa do 24 czerwca 2024 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego
    studenta lub studentkę;
  • 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół
    studentów lub studentek.

Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Zaproszeniu Ministra Nauki:
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą NCBR na najbliższe miesiące:

https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow-2024

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/pierwszy-konkurs-ncbr-w-ramach-krajowego-planu-odbudowy.html 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogram konkursów NCBR. W harmonogramie znajdują się konkursy już ogłoszone oraz planowane do ogłoszenia w 2024 roku.

Wszelkie zmiany w harmonogramie są publikowane na bieżąco.

https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow-2024