Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021). 

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

   1.  zmniejszanie słabości i nierówności,
   2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
   3.  wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
   4.  rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych
   5.  zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się na stronie sieci T-AP: https://transatlanticplatform.com/t-ap-recovery-renewal-and-resilience-in-a-post-pandemic-world-rrr/

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).

Więcej szczegółów dotyczących udziału w konkursie na stronie: https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-t-ap/ogloszenie-t-ap-2021?language=pl