Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA, który stwarza naukowcom polskiego pochodzenia atrakcyjne warunki powrotu do pracy naukowej w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego.
W ramach programu finansowane są m.in. wynagrodzenie naukowca, wynagrodzenie grupy projektowej, koszty przeprowadzki i organizacji miejsca pracy.

Uczestnicy Polskich Powrotów NAWA mogą także ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego, realizowanego dzięki środkom Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków w programie trwa od 14 maja do 29 lipca 2021r.
Ogłoszenie naboru wniosków oraz szczegółowe informacje nt. programy są dostępne
na stronie NAWAhttps://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty