Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W związku z dużym zainteresowaniem, prowadzonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN szkoleniami, przedstawiamy kalendarz spotkań na najbliższe 6 miesięcy.

KALENDARZ SZKOLEŃ – DRUGA POŁOWA 2021

Lipiec  15.07. - ogólne dla wszystkich dyscyplin

Wrzesień        20.09. - NZ,       21.09. - ST,        22.09. - HS

Październik    12.10. - NZ,       14.10. - HS,       15.10. - ST

Listopad         18.11. - NZ,       19.11. - ST,        29.11. - HS

Grudzień        6.12. - ST ,          7.12. - NZ ,       13.12. - HS


Zgłoszenia na dany miesiąc są przyjmowane do końca miesiąca poprzedzającego.

Spotkania poświęcone będą ofercie konkursowej i trybie oceny wniosków w NCN.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-14-szkolenia-dla-wnioskodawcow