Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowe centrum Nauki zaprasza na pierwsze webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Podczas webinarium zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów i raportowania okresowego.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych.

Z uwagi na fakt, że jest to spotkanie pilotażowe planowana liczba uczestników została ograniczona do 20 osób. Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. NCN zastrzega jednak pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach stacjonarnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 maja 2021 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-czerwiec2021/

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń, samo wysłanie zgłoszenia na webinarium nie stanowi potwierdzenia udziału.