Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Procedura postępowania przy ubieganiu się o środki finansowe oraz przy realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych wg Zarządzenia nr 91 Rektora  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 lipca 2022 r.

Link do dokumentu: icon Procedura ubiegania się o środki zewnętrzne [50.7K]

 

ZARZĄDZENIE NR 91 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie Procedury postępowania przy ubieganiu się o środki finansowe oraz przy realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych:
https://www.lexdokumenty.zut.edu.pl/d/15385/5/?tybp_filterId=1&tybp_filterYear=2022&tybp_filterMonth=7&tybp_filterDay=12&tybp_moduleId=1635

ZARZĄDZENIE NR 77 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym pozabudżetowych/pozadotacyjnych:
https://www.lexdokumenty.zut.edu.pl/d/14118/5/?tybp_filterId=1&tybp_filterYear=2021&tybp_filterMonth=6&tybp_filterDay=30&tybp_moduleId=1635

ZARZĄDZENIE NR 196 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zasad określających wysokość i podział kosztów pośrednich w poszczególnych rodzajach działalności badawczej i pozabadawczej, projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, źródeł zewnętrznych oraz innych mechanizmów finansowych:
https://www.lexdokumenty.zut.edu.pl/d/2321/5/?tybp_filterId=1&tybp_filterYear=2020&tybp_filterMonth=11&tybp_filterDay=27&tybp_moduleId=1635

PISMO OKÓLNE NR 1 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie prowadzenia miesięcznych kart czasu pracy w systemie panel2.zut.edu.pl w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych:
https://www.lexdokumenty.zut.edu.pl/d/14914/5/?tybp_filterId=4&tybp_filterYear=2022&tybp_filterMonth=2&tybp_filterDay=1&tybp_moduleId=1635

Link do formularza: icon Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy-wzór [57.0K]