Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Procedura postępowania przy ubieganiu się o środki finansowe oraz przy realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych wg Zarządzenia nr 91 Rektora  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 lipca 2022 r.

Link do dokumentu: icon Procedura ubiegania się o środki zewnętrzne [50.7K]