Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Formy zajęć:

W - Wykład  
A - Audytoryjne
L - Laboratorium
P - Projekt lub Pracownia dyplomowa
S – Seminarium dyplomowe

Oznaczenia grup laboratoryjnych i projektowych:
A,B,C,D… 

Budynek Nanotechnologii, al. Piastów 45
IiJM CN aula

Studium Kultury ZUT, ul.Wyspiańskiego 1
IiJM STKM Sala wykładowa

Budynek Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48
IiJM, BMW13, IiJM BMW14, IiJM BMW504, IiJM BMW521, IiJM BMW603,
IiJM BMW605, IiJM BMW616, IiJM BMW617, IiJM BMW620

Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19
WIMiM WM301

Hala Sportowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ul.Tenisowa 33
SWFiS_HS

Budynek Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140
IiJM BibG Aula

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21
IiJM  RCIiTT s.121

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6 (parter)
TechnoPark parter

Wydział Informatyki (budynek 1) ul. Żołnierska 49
WI1-001,WI1-003,WI1-004,WI1-006,WI1-007,WI1-010,WI1-011,WI1-013,WI1-122,
WI1-128,WI1-129,WI1-200,WI1-206,WI1-208,WI1-215,WI1-217,WI1-300,WI1-302,
WI1-303,WI1-304,WI1-307,WI1-308,WI1-309,WI1-310,WI1-313,WI1-315,WI1-316,
WI1-317

Wydział Informatyki (budynek 2) ul. Żołnierska 52
WI2-0.03,WI2-0.12,WI2-10,WI2-11,WI2-14,WI2-15,WI2-16,WI2-17,WI2-100,
WI2-108,WI2-119,WI2-120,WI2-121,WI2-126, WI2-200,WI2-201,WI2-221,WI2-222,
WI2-227,WI2-300,WI2-317,WI2-318,WI2-322,WI2-323