Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Nabór wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe informacje: 
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-i-akademiki/stypendium-ministra-za-wybitne-osiagniecia-20182019.html

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 14 września 2018 r. w pok. 13 WI1.