Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową!

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji konkursu Konkursu Engineer 4 Science, na najlepszą prace dyplomową I stopnia!

  • Jesteś Absolwentem/-ką polskiej uczelni wyższej, który w okresie 01/04/2023 - 15/04/2024 uzyskał/-a tytuł Inżyniera lub Licencjata?
  • Twoja praca jest w języku PL lub ENG i dotyczy tematyki: Sztucznej Inteligencji, Cyberbezpieczeństwa lub Algorytmiki; oraz uzyskała od Promotora i Recenzenta co najmniej ocenę bardzo dobrą?

Zgłoś swoją pracę dyplomową do jednego z trzech konkursów tematycznych:

 

Na zgłoszenia czekamy do 19/05/2024

Pracę dyplomową można zgłaszać w więcej niż w jednym konkursie.

Zasady zgłaszania prac:

  1. Autor/Absolwent – rejestruje pracę w portalu konkursowym + wgrywa zgłoszoną Pracę w formacie pdf (max. 20 MB)
  2. W przypadku pracy zbiorowej – wszyscy autorzy dołączają w portalu do swojej pracy
  3. Promotor – dołącza do zgłoszonej pracy, potwierdza w portalu, że zgłoszona praca była przez niego nadzorowana
  4. Koordynator – potwierdza w portalu, że zgłoszona praca była pod patronatem w/w Promotora

Więcej szczegółów i warunków uczestnictwa znajdziesz na stronie organizatora Konkursu: https://e4s2024.4scienceinstitute.org/ 

Ogłoszenie wyników w dniu 28/06/2024.

Organizatorem Konkursu Engineer 4 Science 2024 jest 4 Science Institute Sp. z o.o.
Patronami są: PS IEEE, CERN, Łukasiewicz - PIAP, Poznan Supercomputing and Networking Center / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz NCBR Sp. z o.o.

Patronem Honorowym jest Prezes Polska Akademia Nauk.
Patronem Medialnym jest Radio Gdańsk SA.
Partnerami Biznesowymi oraz fundatorami nagród są firmy: Allegro, Samsung Electronics, 4PM Consulting Sp. z o. o.
Koordynatorem Konkursu ze strony Organizatora jest Pan Marcin Ziolek, PhD.
Partnerem Technologicznym Konkursu, który dostarcza Cyfrowe Dyplomy dla Laureatów w oparciu o technologię blockchain jest firma Billon Group.