Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Na podstawie  Komunikatu Nr 5 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 8  lutego 2021 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19 informuję, że zajęcia z przedmiotów:

  • Technika cyfrowa, semestr 2 S1
  • Druk 3d, semestr 6 S1
  • Systemy wbudowane, semestr 6 S1
  • Systemy sensorowe i mechatronika, semestr 6 S1
  •  Widzenie komputerowe, semestr 3 S2

będą prowadzone w formie hybrydowej, przy czym zajęcia stacjonarne zostaną zaplanowane w drugiej połowie semestru.

Zajęcia z pozostałych przedmiotów będą prowadzone w formie zdalnej.

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian dotyczących sposobu kształcenia zostaniecie Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Dziekan Wydziału Informatyki
Jerzy Pejaś