Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Z dniem dzisiejszym ulega zmianie sposób logowania do serwerów "Windows RDP" spoza sieci WI.

Należy wykorzystać do tego celu połączenie VPN -> http://uci.zut.edu.pl/uslugi-uci/vpn.html

lub alternatywnie -> http://uci.zut.edu.pl/uslugi-uci/wirtualna-siec-prywatna-openvpn.html

a następnie w kliencie RDP wprowadzić adres: epsilon.wi.zut.edu.pl