Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Na podstawie pkt. 1 Komunikatu Nr 41 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 13 października 2020 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19 podjąłem decyzję, że:

  1. wszystkie zajęcia dla studentów I roku (studia S1/N1) od 14 października 2020 roku będą prowadzone tylko w trybie zdalnym;
  2. zajęcia dla pozostałych studentów (studia S1/N1, S2/N2, studia doktoranckie, ERASMUS+) będą prowadzone bez żadnych zmian w stosunku do dotychczasowego planu zajęć.

W przypadku dokonania jakichkolwiek dodatkowych zmian dotyczących sposobu kształcenia zostaniecie Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Dziekan Wydziału Informatyki
Jerzy Pejaś