Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

1. Wymiar praktyk

Programowe praktyki zawodowe zgodnie z wymaganiami KRK trwają:

na studiach S1 INFORMATYKA

  • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/2020 i 2020/2021 – 4 tygodnie i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS),
  • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2021/2022 i kolejnych – 120 godzin i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS).

na studiach N1 INFORMATYKA

  • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 – 4 tygodnie i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS),
  • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2021/2022 i kolejnych – 120 godzin i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS).

na studiach S2 INFORMATYKA

  • od roku ak. 2019/2020 – nie ma praktyki programowej

na studiach N2 INFORMATYKA

  • od roku ak. 2019/2020 – nie ma praktyki zawodowej

2. Praktyki krok po kroku

Student: znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia termin i zgłasza się (e-mail) do pełnomocnika ds. praktyk po dokumenty „Skierowanie” i „Umowę”. Do przygotowania dokumentów konieczne są informacje o nazwie firmy oraz terminie realizacji praktyki. Warunkiem odebrania dokumentów jest złożenie oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Pełnomocnik ds. praktyk: przygotowuje dokumenty „Skierowanie” i „Umowę”.

Student: przekazuje dokumenty firmie, w której zamierza realizować praktykę. Po uzyskaniu podpisu na Umowie, najszybciej jak to możliwe, jeden egzemplarz Umowy dostarcza na WI.

Student: realizuje praktykę i prowadzi „Dziennik praktyki”. Po zakończeniu praktyki dostarcza do Pełnomocnika ds. praktyk dwa dokumenty: „Dziennik praktyki” oraz „Potwierdzenie realizacji praktyki”. Dokumenty należy dostarczyć na semestrze, na którym praktyka jest rozliczana.

Pełnomocnik ds. praktyk: rozlicza praktykę i wystawia ocenę.

3. Dokumenty do pobrania 

icon Dziennik praktyki WIZUT [209.1K] icon Oswiadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW [95.3K] icon Potwierdzenie realizacji praktyki WIZUT [66.5K] icon Ramowy program praktyki Informatyka [72.0K] icon Ramowy program praktyki Inzynieria cyfryzacji [70.5K]