Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Samorząd to grupa studentów czynnie działająca na rzecz Wydziału i reprezentująca wszystkich jego studentów.
Najważniejsze cele samorządu studenckiego to:
– doradztwo studentom w różnych sprawach związanych z uczelnią,
– pomoc w kontaktach z Wykładowcami,
– organizowanie wydarzeń uczelnianych i wydziałowych,
– wprowadzanie zmian lub poprawek w regulaminach i planach studiów,
– wprowadzanie ulepszeń i udogodnień w infrastrukturze wydziałowej i uczelnianej,
– szerzenie dobrego słowa o studentach poprzez angażowanie się w inicjatywy społeczne i kulturalne.

Więcej informacji o działalności samorządu można znaleźć na jego stronie internetowej: samorzadwi.zut.edu.pl