Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Grant APO_2020

Cel projektu : opracowanie nowego wyrobu - urządzenia mechatronicznego do automatycznego wytwarzania przyłbic ochronnych z półfabrykatów: folii ochronnej, taśmy mocującej i spinki, zgodnie z opracowaną technologią montażu.
Efekty końcowe :
1.    Prototyp – system mechatroniczny – urządzenie do montażu przyłbic ochronnych
2.    Oprogramowanie sterujące, umożliwiające automatyzację procesu wytwarzania
3.    Dokumentacja prototypu i oprogramowania

Wkład Funduszy Europejskich : 149 875,45 PLN

Grantobiorca
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie, Wydział Informatyki

 realizuje grant badawczy pn:
Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych - APO_2020

Kwota grantu: 149 875,45 PLN

Grant realizowany w ramach projektu: „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”
dofinansowanego środkami Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.