Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Marek Wernikowski

3 listopada 2022 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marka Wernikowskiego - doktoranta w Katedrze Systemów Multimedialnych.
Była to pierwsza obrona przeprowadzona w języku angielskim.
Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i wyraziła poparcie dla wniosków Recenzentów o wyróżnienie pracy.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT.

W obronie uczestniczyli recenzenci:

  • prof. Alan Chalmers z University of Warwick, Coventry, United Kingdom (zdalnie)
  • prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 7 listopada br. podjął uchwały o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz o wyróżnienieu pracy doktorskiej.

Serdecznie Gratulujemy!