Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Artur Karczmarczyk

7 czerwca 2022 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej asystenta w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych mgra inż. Artura Karczmarczyka.
Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i wyraziła poparcie dla wniosków Recenzentów o wyróżnienie pracy.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci:

  • dr hab. inż. Dariusz Król, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej
  • prof. dr hab. inż. Adam Wierzbicki z  Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. podjął uchwały o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz o wyróżnienieu pracy doktorskiej.

Serdecznie Gratulujemy!