Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Piotr Sulikowski

W dniu 8 lipca 2022 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Piotra Sulikowskiego, prof. ZUT z Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych Wydziału Informatyki, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Wesołowskiego z Politechniki Poznańskiej.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą z dnia 19 września 2022, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Piotrowi Sulikowskiemu, prof. ZUT stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Analiza i modelowanie interakcji czlowiek-komputer i człowiek-telefon pod kątem intencji klientów w handlu elektronicznym i telekomunikacji".

Serdecznie gratulujemy!