Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Michał Chwesiuk

26 maja br. odbyła się na Wydziale Informatyki w trybie zdalnym obrona pracy doktorskiej mgra inż. Michała Chwesiuka, doktoranta III roku SD w Katedrze Systemów Multimedialnych. Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jarosława Jankowskiego, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 29 czerwca br. nadał Kandydatowi stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Promotorem pracy doktorskiej nt. "Pomiar charakterystyk czułości na kontrast w peryferyjnych obszarach widzenia oraz ich wykorzystanie do przyspieszania syntezy obrazów" był dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci pracy: prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr hab. inż. Katarzyna Harężlak, prof. Śl z Politechniki Śląskiej.

Serdecznie Gratulujemy!