Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Innovative Open Source Courses for Computer Science

W dniach 19-20.XII w Szczecinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Innovative Open Source Courses for Computer Science" realizowany na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Polska) w partnerstwie z Mendel University w Brnie (Republika Czeska) i University of Žilina (Republika Słowacka).

IOSCS jest finansowany z projektu Uni Europejskiej Erasmus+ w akcji kluczowej  "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk", Typ akcji - "Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego".

Koordynatorem projektu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Głównym celem projektu było stworzenie 6 kursów wykorzystujących narzędzia Open Source:

  • Wykorzystanie programu wxMaxima w analizie matematycznej
  • Prawdopodobieństwo i statystyka z programowaniem w języku R
  • Narzędzia Open Source do przetwarzania tekstu
  • Język programowania Lua
  • Bezprzewodowe przetwarzanie sygnałów w środowisku GNU Radio
  • Tworzenie aplikacji mobilnych

Każdy kurs składa się z książki oraz materiałów dydaktycznych wspomagających proces prowadzenia kursu.

Podczas wspólnego spotkania uczestników projektu omówiono uzyskane efekty i zaprezentowano je Władzom Wydziału dr hab. inż. Jerzemu Pejasiowi, prof. ZUT, dr hab. inż. Marcinowi Korzeniowi, prof. ZUT, dr inż. Mirosław Łazoryszczakowi.

Logo ioscs Logo erasmus+