Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
stypendyści Prezydenta Miasta Szczecina

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina realizowany jest od 11 lat i wpisuje się w działania związane z projektem Akademicki Szczecin realizowanym przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi. Od 2010 roku wyróżniono w sumie 263 stypendystów, w tym 151 doktorantów i 142 studentów. W tegorocznej edycji łącznie wpłynęło 75 wniosków. Ostatecznie nagrodzono dziesięcioro studentów i dziewięcioro doktorantów. W tegorocznej edycji nagrodę z rąk Prezydenta otrzymali dwaj nasi studenci: Andrii Shekhovtsov oraz Bartłomiej Kizielewicz.

Andrii Shekhovtsov jest współautorem 20 opublikowanych artykułów naukowych, a także bierze czynny udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Kolejny nagrodzony student Wydziału to Bartłomiej Kizielewicz, który jest współautorem 23 opublikowanych artykułów naukowych. Uczestniczył w realizacji dwóch projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz jest w trakcie realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Studenci pracują naukowo w zespole badawczym Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, którego kierownikiem jest dr inż. Wojciech Sałabun. Nasi Laureaci uzyskali również w bieżącym roku prestiżowe stypendia przyznawane przez ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych studentów w dziedzinie nauk techniczno-inżynieryjnych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.