Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wniosek złożony przez pracownika Wydziału Informatyki otrzymał pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) w programie stypendialnym dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora.
Program ten jest  realizowany w ramach Programu Badania Podstawowe, gdzie laureaci będą kontynuowali kształcenie lub badania w 16 ośrodkach naukowych, w tym w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i Olsztynie.

Heorhii Svitenko jest jednym z 22 początkujących badaczy z Ukrainy, który otrzyma stypendium NCN, umożliwiające kontynuowanie kształcenia oraz pracy naukowej na naszym Wydziale. Pan Svitenko będzie kontynuował swoje prace naukowe w Zespole  Badawczym Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Sałabuna. Na uwagę zasługuje fakt, iż Pan Heorhii Svitenko będzie realizował swoje stypednium jako jedyny reprezentant panelu ST6 - Informatyka i technologie informacyjne. Pełna lista jednostek dostępna pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-10-10-LR-specjalny-program-stypendialny-dla-ukrainy.pdf

Przed wybuchem wojny Heorhii Svitenko studiował i pracował w Charkowie. Tytuł inżyniera zdobył  w roku 2022, a następnie rozpoczął studia drugiego stopnia. W trakcie studiów na Ukrainie był uczestnikiem trzech konferencji naukowych oraz zdobył certyfikaty potwierdzające umiejętności z zakresu Machine Learning, Data Science oraz Microsoft Azure. Doświadczenie praktyczne zdobył w firmach: Chi Software, Global Logic oraz Ukad Ltd. Oprócz pracy naukowej pasją pana Heorhii'a jest jazda na rowerze i związane z tym zwiedzanie ciekawych zakątków.