Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Studenci Wydziału Informatyki wykazali się dużym zaangażowaniem w proces oceny nauczycieli akademickich. Opinie wyrażane przez studentów w ankietach mają istotny wpływ na monitorowanie i ciągłą poprawę jakości kształcenia.

Na naszym wydziale uzyskaliśmy wysoki wynik frekwencji 27,2% wypełnionych ankiet, co jest trzecim najlepszym wynikiem spośród wszystkich wydziałów ZUT. Fakt ten został doceniony przez Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Bożenę Śmiałkowską, prof. ZUT, która przyznała samorządowi studentów WI nagrodę w wysokości 1000 zł.

Więcej szczegółów w załączonym liście gratulacyjnym:

icon List Gratulacyjny [535.8K]