Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Macieja Buraka

która odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 10.15 w sali 128

Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49

Temat rozprawy doktorskiej:

Application of inhomogeneous contonuous time Markov chains for call center modeling

(Modelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym)

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej BrykalskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz CzachórskiPolitechnika Śląska w Gliwicach

prof. dr hab. inż. Jerzy ŚwiątekPolitechnika Wrocławska

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej
Wydziału Informatyki https://www.wi.zut.edu.pl/pl/wydzial/rada-wydzialu/obrony-prac-doktorskich.

Dziekan Wydziału Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Pejaś