Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Barcelońskim w roku 2013, wraz z wyjazdem dra hab. inż. Dariusza Frejlichowskiego z zaproszonym wykładem naukowym. Wydarzenie to skutkowało nawiązaniem współpracy i opracowaniem wspólnych planów badawczych.

Kolejnym działaniem był trzymiesięczny staż naukowy (IX-XI 2014) na Wydziale Informatyki, który odbyła Pani Maria del Pilar Rosado Rodrigo. Staż związany był z zastosowaniem metod ekstrakcji i rozpoznawania danych na obrazie cyfrowym w kontekście katalogowania dzieł katalońskiego malarza Antoniego Tapiesa. W ramach stażu Pani Rodrigo nabywała wiedzę i zdobywała doświadczenie w analizie obrazów cyfrowych, dzięki wsparciu pracowników Wydziału. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę realizowanej w trybie międzynarodowym na Uniwersytecie w Barcelonie pracy doktorskiej, w której w charakterze członka komisji przewodu uczestniczył pracownik Wydziału – dr hab. inż. Frejlichowski. Praca została obroniona 13 VII 2015 w Barcelonie.

W trakcie dalszej współpracy pracownicy Wydziału Informatyki oraz Uniwersytetu Barcelońskiego wspólnie realizowali prace badawcze, między innymi w ramach hiszpańskiego projektu (kierownik: dr hab. Ferran Reverter Comes ) nr 099367 pt. (ang.): „Cataloging works of artist based on automatic image annotation”. Zwieńczeniem współpracy oraz wymiernym efektem projektu była między innymi monografia naukowa: „Artificial Vision: New Vocabularies for Artistic Creation” wydana w w jęz. angielskim oraz hiszpańskim (Visión Artificial: Nuevos Vocabularios para la Creación Artística).

Ponadto pracownicy obu jednostek współdziałali w organizowaniu dwóch wydarzeń naukowych, konferencji ICCVG oraz sesji specjalnej Intelligent Computer Vision Systems and Applications w ramach konferencji ACIDS.