Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydział Informatyki ZUT od dłuższego czasu prowadzi aktywną politykę kadrową zorientowaną na podnoszenie jakości pracy pracowników naukowych. Wydział posiada transparentne zasady zatrudniania, awansów oraz oceny pracowników. Na wydziale funkcjonują transparentne i pro-jakościowe zasady podziału środków na badania naukowe. Zasady te są regulowane na poziomie uczelnianym jak i wydziałowym w formie uchwał rady wydziału. Dotychczas do monitoringu aktywności pracy naukowej służyła oryginalna wydziałowa aplikacja „Dean Cup”, która to obecnie jest powoli zastępowana przez wdrażany na uczelni system Uczelnia XP.

Na podstawie systematycznego monitoringu aktywności pracowników Wydział dostosowuje strukturę zatrudnienia do możliwości kadrowych poprzez zmniejszenie liczby pracowników naukowych oraz przesunięcia nieaktywnych naukowo, a wartościowych dydaktycznie pracowników na stanowiska starszych wykładowców. W pozostałych przypadkach poprzez zwolnienia wykonywana jest naturalna rotacja pracowników.

Duża grupa pracowników wydziału uczestniczy w programie Erazmus+: 39 wyjazdów dydaktycznych oraz 25 wyjazdów szkoleniowych w latach 2013-2016. W tym czasie wydział odwiedziło 10 profesorów wizytujących.

Pozytywne skutki prowadzonej polityki kadrowej są widoczne w systematycznym podnoszeniu jakości prowadzonych na wydziale badań. Przykładowo, widoczny jest ponad dwukrotny wzrost wysoko-punktowanych publikacji w stosunku do poprzedniej parametryzacji. Przekłada się to na dwukrotny wzrost liczby habilitacji oraz systematyczne zwiększanie się liczby aktywnych naukowo zespołów badawczych.

Konsekwentnie realizowana polityka kadrowa przyczyniła się miedzy innymi do przyznania Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie loga ``HR Excellence in Research'' w 2016 roku.