Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zespół Obrazowania Komputerowego pod kierownictwem dr hab R. Mantiuka prowadzi badania na dotyczące syntezy obrazów. Zastosowanie zaawansowanych modeli zjawiska dystrybucji światła na scenie umożliwia z uzyskaniem obrazów o realistycznej jakości, wymaga jednak zaangażowania dużych zasobów obliczeniowych komputerów. Uwzględnienie kierunkowości widzenia podczas syntezy pozwala na pominięcie nieistotnych detali sceny. Wyniki badań wskazują, że można w ten sposób zaoszczędzić ponad 90% zasobów komputera.

Rezultatem badań było opracowanie algorytmu identyfikacji obszaru uwagi obserwatora, bazującego na wykorzystaniu danych rejestrowanych przez eye tracker oraz informacji o strukturze sceny. W ramach prac wykonane zostało zgłoszenie patentowe wspomnianej metody (międzynarodowe, kanadyjskie, amerykańskie, europejskie i japońskie, Aplikacje patentowe CA2910552A1, US20160026245, WO2014178005A1, WO2014178005A4, EP2992405 A1). Prawa do patentu zostały sprzedane na rzecz kanadyjskiej firmy Mirametrix (za kwotę 10000 CAD), która ponadto zobowiązała się do sfinansowania procedury patentowej. Algorytm związane z syntezą obrazów zostały opublikowane w Computer Graphics Forum oraz Journal of Electronic Imaging oraz były prezentowane na konferencjach: Eurographics'13, ICCVG'14, ACM Symposium on Applied Perception, 2014 oraz ICIAR 2013.

Prace były częściowo wykonywane w ramach grantu Opus 6 realizowanego we współpracy międzynarodowej (Max Planck Institute oraz Warwick Uniwersity, GB). Ponadto zespół uczestniczył w akcji COST IC1005, "The digital capture, storage, transmission and display of real-world lighting (HDRi)", przewodniczący prof. Alan Chalmers (Warwick Uniwersity, Wielka Brytania), wiceprzewodniczący Radosław Mantiuk (http://www.cost. eu/COST_Actions/ict/IC1005).