Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WI ZUT jest organizatorem konferencji r@bbIT, platformy transferu wiedzy pomiędzy uczelnią, firmami i otoczeniem instytucjonalnym. Uczestnicy biorą udział w wykładach i prezentacjach technologicznych oraz w networkingu. Misją jest inspirowanie do podejmowania wspólnych działań, budowanie relacji, nawiązywanie kontaktów na różnych płaszczyznach pomiędzy biznesem IT i środowiskiem akademickim oraz wskazywanie studentom kierunku rozwoju. Kolejne edycje gromadziły (odpowiednio) 20, 22, 30 firm, 2700, 3000, 3300 uczestników. W 2016r wykład "Perspektywy dla innowacji" wygłosił prof. A. Hopper, Uniwersytet w Cambridge. R@bbIT wpisuje się w działania w ramach regionalnych specjalizacji woj. zach-pom. usługi przyszłości.

Relacje z otoczeniem biznesowym, reprezentowanym przez Radę ds. Kompetencji Absolwentów WI, doprowadziły do uruchomienia w 2013 roku unikalnego w skali kraju kierunku „inżynieria cyfryzacji”.

Reakcją na sygnały z rynku pracy było powołanie Samsung LABO - nowatorskiego programu edukacyjnego, którego celem jest równoległe rozwijanie umiejętności merytorycznych i miękkich.

Ważną inicjatywą były spotkania „Business Hour”, podczas których przedstawiciele firm dzielili się swoją wiedzą i wskazywali trendy rozwoju branży IT. W latach 2013-2015 odbyło się ok. 50 spotkań w ramach BH.

Ponadto WI ZUT aktywnie działa na rzecz upowszechniania wiedzy współorganizując zajęcia dla młodzieży w ramach inicjatywy LUTEK oraz Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego DUTEK. Pracownicy biorą czynny udział w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki oraz Nocy Naukowców – pokazując najciekawsze wyniki prac badawczych.