Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Jarosław Kurek

W dniu 25 października 2019 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Jarosława Kurka z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie, pod przewodnictwem prof. Józefa Korbicza.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą nr 127 z dnia 25 listopada 2019, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Jarosławowi Kurkowi stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu zagadnień klasyfikacji w wybranych problemach diagnostycznych".

Serdecznie gratulujemy!

Piotr Sulikowski - fot. MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał dr. inż. Piotra Sulikowskiego na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Adiunkt z Wydziału Informatyki ZUT oraz kierownik Szkoły Orłów ZUT dla wybitnie uzdolnionych studentów będzie piastował funkcję powierzoną przez wicepremiera przez najbliższe trzy lata.

Dr Sulikowski jest z wykształcenia informatykiem i ekonomistą. Studiował na Politechnice Szczecińskiej, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie Stanforda w USA. Od kilku lat specjalizuje się w analityce biznesowej i rozwiązaniach e-commerce. Działa w funduszach inwestycyjnych, jest ekspertem biznesowym i naukowo-technologicznym w projektach unijnych oraz rządowych, a także jednym z inicjatorów, mentorów i organizatorów ogólnopolskiego programu mentoringowego TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Top 500 Innovators.

Piotr Sulikowski był prezydenckim ekspertem w obszarze nowych technologii i innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Stażował w siedzibie głównej IBM Research w Nowym Jorku oraz Fraunhofer MOEZ w Lipsku, obecnie Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy. Zajmował się także projektami IT w Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Jest laureatem stypendiów, konkursów i programów krajowych oraz międzynarodowych, m.in. MENiS, SIMS, SAS Ambassadors, Toastmasters International i Primus Inter Pares Ekspert.

Powołanie do Rady NCBR Piotra Sulikowskiego to olbrzymi sukces młodego pokolenia naukowego z woj. zachodniopomorskiego. Od teraz dr Sulikowski wraz z innymi członkami Rady będzie podejmował bardzo ważne decyzje o kształtowaniu polityki innowacyjnej kraju. To ogromne wyróżnienie i duma dla całego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – powiedział prof. Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni.

Rada NCBR jest reprezentacją środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych z całej Polski. Uzupełniają ją przedstawiciele dziesięciu ministerstw. Działa jako ciało doradcze i opiniotwórcze. Wypowiada się m.in. w sprawach proponowanych zadań badawczych i warunków konkursów NCBR. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem NCBR.

W kompetencjach Rady jest również podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od rozstrzygnięć wyników konkursów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Pełni m.in. funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój i stanowi jedno z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce.

Studenci Wydziału Informatyki w finale konkursu NASA

Dwoje studentów Wydziału Informatyki - Klaudia Góralska i Jakub Olszewski - w ciągu 24-godzinnego Hackathonu NASA Space Apps Challenge stworzyli aplikację zbierającą dane z satelity o pożarach na całym świecie. Oboje należeli do grupy 6 osób, które napisały aplikację ICFire, umożliwiającą zgłaszanie pożarów przez użytkowników z możliwością potwierdzania i dołączania do zgłoszenia. Aplikacja pozwala również na przesyłanie zdjęć przez użytkowników, wysyłanie SMS-ów z ostrzeżeniem do osób przebywających w pobliżu pożaru wraz z linkiem do lokalizacji w Google Maps. ICFire wspiera działanie służb ratunkowych.

Link do projektu na oficjalnej stronie Space Apps Challenge: https://2019.spaceappschallenge.org/challenges/living-our-world/spot-fire-v20/teams/icfire/project

Link do wywiadu w TVN24: https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/nasa-space-apps-challenge-do-konkursu-zakwalifikowaly-sie-cztery-polskie-druzyny,984409.html

Gratulujemy!

Seeds for Future

Po raz kolejny laureatami konkursu „Seeds for Future” organizowanego przez firmę Huawei zostali studenci Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Patryk Prokurat i Piotr Wojdalski. Nagrodą był dwutygodniowy wyjazd do Chin, w ramach którego finaliści konkursu poznali kulturę Chin, zwiedzili siedzibę firmy w Shenzhen oraz wzięli udział w warsztatach technologicznych.

Obaj studenci zgodnie przyznają, że wizyta była doskonałą okazją do poszerzenia swoich horyzontów, nie tylko dzięki zdobytej wiedzy, ale i za sprawą samej podróży do egzotycznego kraju oraz zawartych tam przyjaźni.

Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji z wyjazdu, którą przygotował Patryk Prokurat i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Informacji o konkursie udziela dr inż. Mirosław Mościcki.

Relacja z wyjazdu w ramach konkursu „Seeds for Future”

Pierwszy tydzień spędziliśmy w Pekinie, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić najsłynniejsze atrakcje turystyczne, między innymi Świątynię Nieba oraz Zakazane Miasto. Podjęliśmy również wyzwanie wspinaczki na Wielki Mur Chiński, co wymagało nie lada kondycji, ale zostało sowicie wynagrodzone przez zapierające dech w piersiach widoki. Nasz pobyt w stolicy Państwa Środka nie składał się jednak wyłącznie ze zwiedzania, wzięliśmy bowiem również udział w czterodniowym kursie zapoznawczym z chińską kulturą oraz językiem, odbywającym się na pekińskim uniwersytecie. Nauczyliśmy się tam wiele o zwyczajach panujących w Chinach, mieliśmy okazję spróbować swoich sił w tradycyjnej chińskiej kaligrafii, a nawet nauczyliśmy się jak poprowadzić prostą rozmowę po chińsku.

Drugi tydzień naszego pobytu w Chinach spędziliśmy w Shenzhen – ogromnej metropolii, uchodzącej za najnowocześniejsze miasto świata, a przy tym będącej siedzibą firmy Huawei. Zobaczyliśmy między innymi największy na świecie market z elektroniką. Niezapomnianych wrażeń dostarczył wieczorny pokaz świetlnej iluminacji, podczas którego wszystkie wieżowce w centrum miasta rozświetlają się ruchomymi kształtami i kolorami zsynchronizowanymi z oprawą muzyczną. Z kolei podczas właściwej części pobytu, a więc warsztatów technologicznych prowadzonych przez ekspertów Huawei mieliśmy okazję posłuchać i podyskutować o przyszłości informatyki i telekomunikacji oraz perspektywach, jakie niesie postęp w tych dziedzinach. Udało nam się również z powodzeniem przeprowadzić własnoręcznie konfigurację stacji bazowych sieci 4G oraz 5G.

Trudno przecenić korzyści wyniesione z takiego wyjazdu, warto jednak wspomnieć, że poza poznaniem nowego kawałka świata oraz nauką nowych umiejętności, była to przede wszystkim znakomita zabawa w gronie innych studentów oraz chińskich gospodarzy. Nawiązaliśmy liczne znajomości zarówno z pozostałymi członkami naszej dziewięcioosobowej polskiej delegacji, jak i ze studentami z innych krajów. Bez najmniejszych wątpliwości możemy więc polecić każdemu niezapomniane przeżycie, jakim jest udział w programie Seeds for the Future.

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Informatyki

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza istotne zmiany w strukturze Uczelni oraz wydziałów. Jedną z konsekwencji tych zmian jest zakończenie z dniem 30 września kadencji obecnej Rady Wydziału Informatyki.

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Informatyki odbyło się w dniu 24 września 2019 roku. Obrady rozpoczęły się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia. Posiedzenie miało uroczysty przebieg, w którym udział wzięli niemal wszyscy członkowie Rady. Dziekan, dr hab. inż. Jerzy Pejaś wręczył pracownikom pisma gratulacyjne JM Rektora za przepracowane lata pracy w ZUT (wcześniej w Politechnice Szczecińskiej) oraz przekazał uczestnikom Rady okolicznościowe pamiątki.